Motywacja Archive

Do czego służy badanie satysfakcji pracowników?

W czasach, kiedy ofert pracy było mało, pracodawcy dyktowali warunki, a pracownicy zabiegali o zatrudnienie i

Ocena okresowa z perspektywy pracownika

Ocena pracownika pozwala pracodawcy zaplanować jego przyszłość w przedsiębiorstwie.  Na podstawie ewaluacji ustala się potrzeby rozwojowe

Pomoc psychologiczna dla pracownika – czy i kiedy jest potrzebna?

Jeszcze kilka lat temu mało która firma przywiązywała wagę do kwestii zdrowia psychicznego kadr. Zatrudnieni pracownicy

Jak zdobyć awans?

Początek roku to, zdaniem ekspertów, najlepszy czas, by zaplanować swój rozwój zawodowy. Zwłaszcza dotyczy to pracowników,

Koniec roku? Pora na badanie satysfakcji pracowników

Bez wątpienia najważniejszym zasobem każdej organizacji są pracujący w niej ludzie. Jeśli będą odpowiednio zmotywowani i

Benefity w 2021 roku

Benefity to dodatkowe świadczenia dla pracowników, które mają zwiększyć atrakcyjność pracy w danej firmie i wpływać

Wolontariat pracowniczy w polskich firmach

Wolontariat w firmach staje się coraz bardziej popularny. Z jednej strony pracownicy decydują się na udział

Czego obecnie oczekują kandydaci do pracy?

Nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy oraz niskie bezrobocie zrobiły nam małą rewolucję. Większość działów

Motywacja i pieniądze

W obliczu problemów związanych z rynkiem pracownika i deficytem specjalistów rekrutacja staje się bardzo trudnym i

Home office atrakcyjnym benefitem

W dobie rynku pracownika obraz firmy, w której trzeba przychodzić do pracy punktualnie o 8, a