Monthly Archive:: sierpień 2018

Męska finansowa duma

Z przyczyn wynikających z uwarunkowań ewolucyjnych oraz podłoża kulturowego, to mężczyźni uważani byli od zawsze za

Czy edukacja się opłaca?

W pokoleniu powojennym recepta na sukces zawodowy była prosta. Studia wyższe dawały pewną przyszłość. Stabilna posada

Home office atrakcyjnym benefitem

W dobie rynku pracownika obraz firmy, w której trzeba przychodzić do pracy punktualnie o 8, a

Dziki rynek pracownika

Aktualnie rynek pracy z punktu widzenia pracodawców jest jak dżungla. Na każdym kroku czyha jakieś niebezpieczeństwo.