Home office atrakcyjnym benefitem

W dobie rynku pracownika obraz firmy, w której trzeba przychodzić do pracy punktualnie o 8, a szef tylko czeka z reprymendą na osoby, które pojawiają się 5 minut spóźnione, stał się nie do wyobrażenia. Przy obecnym deficycie specjalistów i wzmożonej rotacji personelu, pracodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników i coraz częściej proponują pracę w elastycznym wymiarze godzinowym. By zyskać przewagę nad konkurencją, wielu z nich idzie nawet o krok dalej i wprowadza możliwość pracy zdalnej.

Praca elastyczna

Elastyczne godziny pracy oznaczają, że pracownik ma wyznaczone okno czasowe, zwykle w godzinach 7-18, żeby wypełnić swoje obowiązki. Oznacza to także, że wcale nie musi pracować 8 godzin każdego dnia. Raz może to być 6 godzin, a następnego dnia 10 godzin. Daje to także szansę, żeby wyjść z pracy na godzinę i załatwić swoje sprawy w godzinach urzędowych.

Praca freelancerska

Nie każdemu odpowiada praca na etacie pod czyimś nadzorem i z narzuconymi zasadami. Takie osoby pracują najczęściej jako freelancerzy. Jest to nowe modne słowo zapożyczone z języka angielskiego i oznacza tyle, co osobę pracującą na własnych warunkach, na przykład z własną działalnością lub w ramach umowy o dzieło. To daje pełną wolność, jeśli chodzi o liczbę przepracowanych godzin i dni pracy, wymaga jednak ogromnej samodyscypliny.

Home office kartą przetargową

Z racji korzystnej dla pracowników sytuacji na rynku pracy, firmy decydują się również coraz częściej na wprowadzenie możliwości pracy zdalnej. Wielu pracodawców już w ofertach pracy wspomina o możliwości pracy zdalnej, czym niewątpliwie zyskuje przewagę nad propozycjami konkurencji. Szansa na pracę z domu jest bowiem traktowana przez kandydatów jako jeden z bardziej wartościowych benefitów pozapłacowych.

Korzyści w liczbach

Zgodnie z badaniami IWG 60% firm oferuje swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej, a 70% pracowników chętnie korzysta z tej sposobności. Są to badania z całego świata. Dla porównania w Polsce około 30% pracujących raz w tygodniu korzysta z możliwości home office. Pracodawcy zauważyli już, że ten benefit przyciąga więcej kandydatów i sprawia, że pracownicy są wydajniejsi i wiążą się z firmą na dłużej, co jest szczególnie cenne w czasach zwiększonej fluktuacji kadr.

Pojedynczy dzień pracy zdalnej z punktu widzenia firmy nie generuje kosztów, a znacząco zwiększa zadowolenie pracowników i tym samym ich produktywność. Dzięki takiemu pozapłacowemu benefitowi przedsiębiorcy zyskują dodatkowy atut w licytacji o tak bardzo dziś pożądanych kandydatów do pracy.

Praca zdalna okazuje się obustronną korzyścią zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Są także przedsiębiorstwa, które decydują się na ekstremum w tym względzie i prowadzą całkowicie zdalną działalność, co daje wiele oszczędności w kwestii wynajmu i utrzymania biura. Jednak zostaną one zawsze w mniejszości w opozycji do firm z fizycznymi biurami, które dostosowują się do potrzeb pracowników i oferują swoim zespołom wybrane dni na home office.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *