Wzrost wynagrodzeń – deklaracje firm a rzeczywistość

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w lipcu tego roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6779 PLN. Ten rekordowy wynik jest o niemal 16% wyższy niż w roku poprzednim. Dane GUS odnośnie podwyżek różnią się jednak od informacji zawartych w Raportach Płacowych. Skąd bierze się ta rozbieżność? W tym kontekście warto przyjrzeć się, jak wygląda rzeczywisty wzrost wynagrodzeń w stosunku do wartości deklarowanych przez pracodawców. 

podwyżki

Deklaracja a rzeczywistość

Raporty Płacowe, które cyklicznie wydaje firma manaHR informowały o podwyżkach w wysokości 4,6% w roku 2021 i 6,5% w 2022. Te dane wydają się zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę doniesienia Głównego Urzędu Statystycznego. Jak zatem interpretować te różnice i jaki był realny wzrost wynagrodzeń? 

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę proces przygotowywania Raportów. Dane w nich zawarte pozyskuje się bezpośrednio z działów personalnych przedsiębiorstw, które biorą udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. Dzięki temu mamy pewność, że w analizie przedstawiono rzeczywiste stawki oferowane przez firmy. W przypadku zaś podnoszenia płac mamy do czynienia z wartościami deklarowanymi przez pracodawców w momencie przeprowadzania badania. Jest to o tyle ważne, że poznanie planów podwyżkowych konkurencji pozwala przygotować się do ewentualnych zmian we własnym budżecie i zrewidować oferowane podczas rekrutacji pracowników widełki płacowe. Jak wiadomo jednak plany nie zawsze udaje się zrealizować. Ostatni rok jest najlepszy na to przykładem. Zarówno sytuacja na świecie, jak i postępujący kryzys gospodarczy w Polsce wywołany galopującą inflacją spowodowały, że rzeczywisty wzrost wynagrodzeń tak znacząco różnił się od prognozowanego.

Rzeczywisty wzrost wynagrodzeń w 2022

Specjaliści z manaHR porównali dane z zeszłorocznej lipcowej edycji badania wynagrodzeń do tegorocznych wyników:

Z powyższego wykresu jasno wynika, że wynagrodzenia zasadnicze w ciągu roku wzrosły o 7,7%. Jeśli chodzi o płacę całkowitą, która obejmuje dodatki stałe i zmienne, wzrost wyniósł 7,4%. Tymczasem organizacje deklarowały podwyżki o wartości 4,6% w 2021 i 6,5 % w 2022 roku. Zdaniem ekspertów, tę różnicę między prognozami a rzeczywistością, można wytłumaczyć podwyżkami indywidualnymi. Nie bierze się ich bowiem pod uwagę w planach, jako że nie dotyczą wszystkich pracowników w konkretnym przedsiębiorstwach. Z reguły przyznaje się je jednostkom za bardzo dobre wyniki, lub też wymusza je popyt rynkowy na określone kompetencje. W tym drugim przypadku pracodawcy zwiększają płacę, by nie stracić pracownika na rzecz konkurencji, której zależy na pozyskaniu specjalisty o rzadkich umiejętnościach.

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie rozbieżności danych z Raportów z informacjami podawanymi przez GUS. Otóż w badaniu wynagrodzeń przeprowadzanym przez ekspertów z manaHR uczestniczą głównie średnie i duże przedsiębiorstwa w przeważającej liczbie działające w takich branżach jak produkcja, motoryzacja, logistyka, czy przemysł budowlany. Tymczasem w próbie GUS dominują firmy małe, z których ponad połowa działa w sektorze usług. Dlatego też, wybierając źródło danych o wynagrodzeniach, warto brać pod uwagę skąd pozyskiwane są próbki do badań. Wtedy zyskamy pewność, że porównujemy własne płace do prawdziwej konkurencji, a nie z zupełnie odmiennej dziedziny. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *