deficyt pracowników Archive

Czy praca zdalna może rozwiązać problem bezrobocia?

Rynek pracownika zmienia w dużym stopniu funkcjonowanie biznesu i wymusza na pracownikach oraz pracodawcach większą niż

Dziki rynek pracownika

Aktualnie rynek pracy z punktu widzenia pracodawców jest jak dżungla. Na każdym kroku czyha jakieś niebezpieczeństwo.

CV w czasach rynku pracownika

W związku z rozwijającą się gospodarką i coraz większą rzeszą inwestorów zagranicznych otwierających swoje biura, fabryki

Kto w tym roku zarobi najwięcej?

W związku z deficytem pracowników na polskim rynku pracy, to właśnie szukający zatrudnienia zaczęli dyktować warunki

Pracowniku, w 2018 roku to Ty dyktujesz warunki!

Bezrobocie na rynku polskim nieustannie spada. Już pod koniec 2018 roku, według obliczeń metodą BAEL, wynosić

Deficyt wśród polskich pracowników – skąd się wziął?

Pracodawcy coraz częściej skarżą się na niedobór rąk do pracy. Do zawodów, które można dziś określić