Raporty Płacowe manaHR – edycja październikowa

Raporty Płacowe manaHR są niezastąpionym narzędziem, które umożliwia pracodawcom skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Przydają się zarówno podczas tworzenia lub przebudowy systemu wynagrodzeń, jak i w czasie rekrutacji pracowników, kiedy trzeba określić widełki płacowe zachęcające kandydatów do aplikowania. Również podczas planowania budżetu podwyżkowego warto sięgnąć do tego źródła. Gwarancją rzetelności danych zawartych w Raporcie jest sposób ich pozyskania. W przeciwieństwie bowiem do wielu innych obecnych na rynku zestawień, informacje pochodzą tutaj bezpośrednio z działów personalnych przedsiębiorstw. O ich przewadze stanowi również aktualność. Kolejne edycje Raportu ukazują się aż cztery razy do roku. Dzięki temu w październiku mamy szansę poznać najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń Polaków.

Edycja Październik 2022

Raporty płacowe

Najnowsza edycja Raportu Płacowego prezentuje dane nie starsze niż na dzień 31 lipca 2022 roku. W badaniu wynagrodzeń, którego efektem jest wspomniane wydanie, wzięły udział aż 1332 przedsiębiorstwa. Eksperci z manaHR pobrali w sumie 402 504 próbek płacowych. W gronie 121 nowych uczestników znalazły się m.in. takie firmy jak PKP Intercity, Eko-Okna, Press Glass Holding, Purmo Group Poland, czy Danish Crown Gbs.

Tradycyjnie już wśród badanych organizacji przeważają przedsiębiorstwa produkcyjne. Do tego sektora należy tym razem 747 uczestników. Z kolei, jeśli chodzi o branżę, to najwięcej badanych firm działa w logistyce (356 firm), motoryzacji i lotnictwie (160), budownictwie (150) oraz FMCG (134). Dalej plasuje się przemysł maszynowy (125), elektrotechnika (63) oraz energetyka (59). Informacje dla każdej z wymienionych branż znajdują się w Ogólnopolskim Raporcie Płacowym oraz w Kompleksowym Raporcie Płacowym. Dodatkowo produkcja, logistyka, FMCG, motoryzacja, SSC/BPO/IT oraz energetyka doczekały się osobnych zestawień.

Dane regionalne

Warto dodać, że Raporty Płacowe manaHR to nie tylko wynagrodzenia w ujęciu ogólnopolskim czy branżowym, ale również regionalnym. Wszystkie dane przedstawione są bowiem z podziałem na województwa. Wśród nich najliczniej reprezentowane to: mazowieckie (234 firmy), śląskie (229), dolnośląskie (179), małopolskie (160), łódzkie (109) i wielkopolskie (100).

Raporty Płacowe umożliwiają także porównanie wynagrodzeń ze stawkami oferowanymi przez najbliższą konkurencję, ponieważ zawierają informacje dotyczące określonych obszarów kraju. W edycji październikowej powstało 18 takich zestawień, m.in. “Mazowiecki z wyłączeniem Warszawy” (150), “Grodzisk Mazowiecki i okolice” (98 firm), “Wrocław i okolice” (92), “Warszawa” (82), czy “Małopolska z wyłączeniem Krakowa” (81).

Na koniec nie można nie wspomnieć o kolejnej Analizie Podwyżek, która ukazuje się cyklicznie jako dodatek do Raportu. W październikowej odsłonie znajdziemy dane o podwyżkach przyznanych w bieżącym roku, a także informacje dotyczące wysokości wzrostu wynagrodzeń zaplanowanego na rok 2023.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *