Dynamiczne zmiany związane z postępem technologicznym dotyczą wszystkich aspektów życia, w tym również dziedziny zawodowej. W