HR Business Partner, czyli lider od zasobów ludzkich

Dynamiczne zmiany związane z postępem technologicznym dotyczą wszystkich aspektów życia, w tym również dziedziny zawodowej. W związku z automatyzacją coraz większej liczby procesów, reorganizacji ulegają stanowiska pracy. Niektóre całkowicie znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Nie inaczej dzieje się w branży HR, która jeszcze do niedawna kojarzyła się przede wszystkim z usługami kadrowo – płacowymi. Tymczasem nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza dużo więcej. W odpowiedzi na potrzeby dzisiejszych czasów pojawiał się m.in. nowy zawód – HR Business Partner. Jaką rolę pełni w organizacji, czym się dokładnie zajmuje i jak nim zostać?

HR Business Partner

Zadania HR Business Partnera

Zacznijmy od tego, że stanowisko HR Business Partnera charakteryzuje się dużą decyzyjnością i ma strategiczne znaczenie dla firmy. Osoba, która je piastuje zajmuje się bowiem kluczowymi procesami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Warto wymienić chociażby dbanie o odpowiedni wskaźnik fluktuacji kadr, czy czuwanie nad rozwojem pracowników. HR Business Partner wspiera managerów i kierowników we wszystkich decyzjach i akcjach dotyczących spraw personalnych. Zarówno jeśli chodzi o zwolnienia, rekrutację nowych osób, jak i podnoszenie kompetencji już zatrudnionych.

To oczywiście nie wszystko. HRBP musi być zawsze na bieżąco, a nawet krok do przodu, jeśli chodzi o zmiany i szybko reagować na nowe warunki, czy kryzysowe sytuacje. Takim sprawdzianem okazał się np. wybuch pandemii, kiedy trzeba było sprawnie przystosować się do nowej rzeczywistości i zaplanować pracę zdalną. Poza tym HRBP powinien wszystkimi swoimi działaniami promować wartości i kulturę organizacji, w której pracuje oraz koncentrować się na efektach. Stałe zwiększanie wydajności kadr i procesów z nimi związanych w zgodzie ze strategią biznesową przedsiębiorstwa to jego nadrzędny cel. 

Jak zostać HRBP?

By objąć stanowisko HR Business Partnera należy przede wszystkim posiadać doświadczenie w branży. Jak już wspomnieliśmy, jest to pozycja obarczona dużą odpowiedzialnością, dlatego najczęściej obejmują ją osoby będące liderami w branży. Dobry HRBP doskonale zna prawo pracy, bierze aktywny udział w kreowaniu strategii firmy, nie boi się podejmować trudnych decyzji oraz jest otwarty na zmiany. Potrafi szybko reagować i znajdować rozwiązania, nie bojąc się przy tym wychodzić poza szablon. Interesy pracowników są dla niego priorytetem, nie może zatem obawiać się zażartych dyskusji z kadrą zarządzającą. Nie sposób sobie zatem wyobrazić HR Business Partnera, który nie jest odporny na stres, czy nie potrafi argumentować.

Niejasna rola HRBP na polskim rynku pracy

Choć o roli HRBP mówi się już od lat 90-tych XX wieku, do Polski koncepcja ta zawitała dopiero niedawno i nie zawsze jest pojmowana jak należy. Z tego powodu obowiązki HRBP w jednej firmie mogą się znacząco różnić od funkcji, jaką pełni osoba na tym stanowisku w innej organizacji. Czasami jest bliżej ludzi niż biznesu, a czasami przypisuje mu się tylko rolę wsparcia dla managementu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *