Bez wątpienia najważniejszym zasobem każdej organizacji są pracujący w niej ludzie. Jeśli będą odpowiednio zmotywowani i