Monthly Archive:: styczeń 2017

Nad polskim rynkiem pracy czarne chmury

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 roku wzrosło w

Ewolucja działu personalnego

W ciągu ostatnich kilkunastu lat firmowe działy HR przeszły rewolucję. Jeszcze niedawno, tworzono je w dużych

Rotacje pracowników nikomu nie służą

Jak wskazują nie tylko coraz liczniejsze dane z rynku pracy, ale także badania – choćby opublikowane

Emigracja zarobkowa a rodzimy rynek pracy

Ciągle słyszymy o tym, że nasza gospodarka ma się dobrze. Najlepiej świadczyć ma o tym spadające