Ewolucja działu personalnego

W ciągu ostatnich kilkunastu lat firmowe działy HR przeszły rewolucję. Jeszcze niedawno, tworzono je w dużych organizacja, wszędzie tam, gdzie konieczna była kompleksowa oraz wszechstronna obsługa pracownika – począwszy od jego rekrutacji i określenia obowiązków, skończywszy na zarządzaniu świadczeniami, urlopami i zwolnieniami. Dziś, działy personalne to nie niekoniecznie administrator, to raczej doradca budujący w firmie odpowiednią atmosferę i stwarzający warunki do rozwoju pracowników.

Żaden inny dział nie zmienił się tak bardzo jak właśnie Human Resources. Ostatnia dekada, a przede wszystkim ostatnie lata, przyniosły ogromne zmiany w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi. Epoka „forward managerów”, zajmujących się wyłącznie komunikowaniem decyzji osób zarządzających firmą dobiegła końca, a zarządzeniem wynagrodzeniami i obsługą kadrową pracowników zajmują się nowoczesne technologie lub zewnętrzne podmioty. Dział HR ma dziś znacznie bardziej skomplikowane zadania, niż znalezienie i wdrożenie odpowiedniego pracownika. To przede wszystkim dbanie o niego.

Specjaliści HR jak nikt inny posiadają bowiem wiedzę o tym, jak budować organizację, opierając się na ludziach ją tworzących. Firma, aby być konkurencyjna, musi koncentrować się na pracownikach – ich potrzebach, rozwoju oraz karierze. Nie są oni już traktowani wyłącznie jako środek do osiągnięcia celu organizacji, ale stanowią wartość samą w sobie. Rolą działu HR jest wykorzystywanie ich talentów i inspiracja – świetnie w tym sprawdzają się programy mentoringowe. To także oni przejmują pałeczkę, kiedy przedsiębiorstwo zmaga się z kłopotami z personelem i niezbędne jest szybkie uruchomienie procesu rekrutacji czy budowanie strategii kadrowej dla firmy.

Eksperci z HR stają się więc partnerem działu zarządzania, co wyraźnie widoczne jest w aktualnym nazewnictwie, oddającym te nowe funkcje. Dobrym przykładem jest stanowisko HR Business Partnera, stworzone w oparciu o badania Davida Urlicha, który analizował znaczenie najważniejszych czynników tworzących pozycję działów personalnych w firmach. HR Business Partner jest w jego koncepcji osobą odpowiedzialną za diagnozę potrzeb firmy – zarówno jej działów i jednostek, jak i całości. Najważniejszą kwestią jest tu orientacja w potrzebach pracowników, procesach kadrowych oraz biznesowych.

Choć działy HR już bardzo się zmieniły, to nie koniec ich ewolucji. To do nich wkrótce należeć będzie pozycja lidera, którego obowiązkiem będzie współpraca ze wszystkimi jednostkami i działami organizacji. A to z sukcesem odbywać może się wyłącznie poprzez rozumienie ich celów i konsekwencji ich działalności.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *