Jeden HR, wiele możliwości

O ile jeszcze kilkanaście lat temu działy HR występowały tylko w korporacjach, dziś są już obecne w każdej większej firmie. Jaki jest zakres obowiązków specjalistów z działów personalnych? W zależności od przedsiębiorstwa mogą mieć przeróżne zadania, a HR-owiec z jednej firmy może robić zupełnie co innego niż kolega po fachu z innej.  

HR

Ręce pełne roboty

Liczba specjalistów HR zatrudnionych w jednym dziale bezpośrednio zależy od wielkości firmy. Jeden HR-owiec jest bowiem w stanie zająć się ograniczoną liczbą pracowników i kandydatów. Jak można się domyślić, w centrach SSC i BPO działy personalne będą szczególnie rozbudowane, a w mniejszych organizacjach może do nich należeć kilka osób.

Z danych pozyskanych przez ekspertów z manaHR wynika, że w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 500 osób, HR-owców jest zwykle czternastu, w mniejszych firmach (100-500 osób) – siedmiu, zaś w najmniejszych (do 100 osób) – trzech (wszystkie wartości przedstawione w postaci mediany). Głównym zadaniem specjalistów HR jest, rzecz jasna, rekrutacja pracowników, ale to nie jedyny obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Przykładowo w centrach SSC/BPO/IT 39% specjalistów działy personalnego zajmuje się wspomnianą rekrutacją i selekcją kandydatów, 34% obsługuje tzw. “HR ogólny” (tutaj pracują dyrektorzy, liderzy, specjaliści i asystenci ds. personalnych), 11% zajmuje się rozwojem i szkoleniami, 9% obsługuje kadry i płace, 5% wynagrodzenia oraz benefity, a 2% delegowanych jest do analizy HR.

HR-owa pomoc z zewnątrz

A jak wygląda zarządzanie zasobami ludzkimi w mniejszych firmach? Nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na stworzenie osobnego działu personalnego, zwłaszcza, jeśli zatrudnia niewielu pracowników. Jednak problemy dotyczące rekrutacji, fluktuacji kadr, czy systemu wynagradzania wystąpić mogą wszędzie.  Wtedy z pomocą przychodzą zewnętrzne agencje doradztwa personalnego, którym można zlecić obsługę poszczególnych procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Okazuje się aż 74% badanych firm wybiera to rozwiązanie i outsourcuje wybrane obszary. Z reguły są to kadry i płace, rekrutacja i szkolenia. 

W obliczu wyzwań

Problemy współczesnego rynku pracy bezpośrednio oddziałują na sposób funkcjonowania działów personalnych, co najlepiej prezentuje branża SSC/BPO/IT. Firmy borykają się z niedoborem  wykwalifikowanych pracowników, z nadmierną fluktuacją kadr. Jednocześnie muszą odpowiednio zadbać o zatrudnionych, oferując na tyle atrakcyjne warunki pracy, by nie przeszli do konkurencji. W takiej sytuacji pomoc ekspertów w dziedzinie HR staje się wręcz nieodzownym elementem działalności każdego (zwłaszcza zaś dużego) przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *