Do czego służy badanie satysfakcji pracowników?

W czasach, kiedy ofert pracy było mało, pracodawcy dyktowali warunki, a pracownicy zabiegali o zatrudnienie i stabilny etat. Dziś sytuacja na rynku pracy wygląda zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z deficytem specjalistów praktycznie w każdej branży, a pracodawcy konkurują między sobą o kandydatów. A jeśli szczęśliwie uda im się zamknąć proces rekrutacji sukcesem, ich zabieganie o pracownika wcale się nie kończy. Muszą bowiem dbać o dobrostan zatrudnionych, by jak najdłużej zostali w firmie i nie odeszli do konkurencji, która oferuje atrakcyjniejsze warunki. Wiadomo również, że zadowolony pracownik, to wydajny pracownik, więc to dbanie ma podwójny sens. Dlatego też przedsiębiorstwa chętnie sięgają po narzędzia ułatwiające to zadanie. Najpopularniejszym z nich jest badanie satysfakcji pracowników.  

badanie satysfakcji

Na czym polega badanie?

Badanie satysfakcji pracowników ma zazwyczaj formę ankiety. W zależności od celu, jaki przyświeca badaniu, pytania mogą być opisowe lub wymagać zaznaczenia oceny na skali. 

Agencje doradztwa personalnego zalecają jednak używanie pierwszego rodzaju zadań, ponieważ uczestnicy badania mają wtedy możliwość szerszego ich skomentowania. Dzięki temu pracodawca otrzymuje też więcej istotnych informacji. Co jednak najważniejsze, to regularność przeprowadzania ankiety. Tylko bowiem wtedy można zaobserwować zmiany i efekty ewentualnych działań naprawczych.

Jakie kwestie powinny zostać poruszone w ankiecie? Na pewno warto zapytać o satysfakcję z wykonywanych obowiązków, o atmosferę w organizacji, oraz czy wysokość wynagrodzenia jest zadowalająca. To bowiem najczęstsze powody fluktuacji kadr. Wiele dowiedzieć się można również, pytając o oczekiwania względem dalszego rozwoju, a także o opinię na temat relacji z przełożonym i innymi pracownikami. Zdiagnozować potrzeby firmy pomoże też pytanie o to, co pracownik o niej myśli, czy rozumie strategię organizacji i podejmowane przez nią decyzje. Tak naprawdę aspektów, które może poruszać ankieta jest całe mnóstwo. Wybór konkretnych pytań zależy przede wszystkim od celu, w jakim się przeprowadza badanie. Jakikolwiek by jednak on nie był, odpowiednia komunikacja jest podstawą. Przed rozpoczęciem badania, należy przedstawić pracownikom nasze zamierzenia, a następnie poinformować ich o wynikach ankiety i planowanych w związku z nimi działaniach. 

Źle przeprowadzone badanie satysfakcji może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego, jeśli firma nie posiada wystarczających zasobów do jego realizacji, lepiej, żeby skorzystała z pomocy agencji doradztwa personalnego. Doświadczeni specjaliści zajmą się sprawą kompleksowo i poza skonstruowaniem i przeprowadzeniem ankiety, dostarczą również wyniki i pomogą zaplanować następne kroki.

Co zyskujemy, przeprowadzając badanie?

Oczywiście badanie satysfakcji pracowników wymaga nakładów pracy i generuje koszty. Warto jednak je ponieść, gdyż zwrot z tej inwestycji będzie bezcenny. Po pierwsze otrzymamy diagnozę stanu naszego przedsiębiorstwa. Wiedząc jaki jest poziom zaangażowania i motywacji pracowników, możemy odpowiednio zareagować. Jeśli jakieś aspekty wymagają udoskonalenia, unikamy eskalacji problemów i zapobiegamy fluktuacji kadr. Już sama możliwość poznania opinii pracowników jest niezwykle istotna w celu wprowadzenia zmian. Zyskujemy bowiem dodatkową perspektywę – inny punkt widzenia, o którym wcześniej nawet nie pomyśleliśmy. Rezultatem mogą być akcje usprawniające działalność naszej firmy na wielu płaszczyznach. Dodatkowo już samo wsłuchanie się w głos zatrudnionych wpływa na ich zadowolenie. Dzięki temu zyskują oni poczucie, że ich zdanie naprawdę się liczy i że są doceniani. To przekłada się na wzrost zaangażowania i jednoczesne obniżenie poziomu rotacji pracowników.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *