Pomoc psychologiczna dla pracownika – czy i kiedy jest potrzebna?

Jeszcze kilka lat temu mało która firma przywiązywała wagę do kwestii zdrowia psychicznego kadr. Zatrudnieni pracownicy mieli przede wszystkim generować zyski. Jeśli nie wywiązywali się ze swoich obowiązków należycie, byli zwalniani, a na ich miejsce pracodawca znajdował nowe osoby. Obecnie coraz trudniej pozyskać specjalistów,  przedsiębiorstwa wręcz o nich konkurują. Jednocześnie dbają też o dobrostan osób zatrudnionych, by zostały one w firmie jak najdłużej. A w związku z tym, że według ostatnich badań powodem aż 40% zwolnień lekarskich są problemy natury psychicznej, organizacje zaczęły wspierać kadry również w tym aspekcie. Kiedy pomoc psychologiczna dla pracownika jest szczególnie potrzebna i jak mądrze jej udzielać?

pomoc psychologiczna

Kryzys psychologiczny

Każdy z nas może się niespodziewanie znaleźć w trudnej sytuacji życiowej. I tak samo, jak problemy zawodowe oddziałują na naszą sferę prywatną, problemy osobiste wpływają na to, jak funkcjonujemy w pracy. Kiedy pracownika dotyka kryzys psychologiczny nie można oczekiwać od niego pełnego zaangażowania i energii do pracy. Wręcz odwrotnie – jego motywacja spadnie i coraz trudniej będzie mu wykonywać codzienne obowiązki. Zwłaszcza, jeśli nie otrzyma żadnego wsparcia i jego stan będzie się utrzymywał przez dłuższy czas.

Jak podkreśla Agata Broś, Senior Project Manager & Development Coordinator w agencji doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources:

Kryzys psychologiczny to zaburzenie równowagi psychicznej na skutek oddziaływania wydarzenia krytycznego. Może to być śmierć bliskiej osoby, wypadek, utrata pracy a także rozwód czy mobbing. Dotyka on zdrowych, normalnie funkcjonujących ludzi, których trudna sytuacja, w której się znaleźli przerasta możliwości poradzenia sobie samodzielnie lub z pomocą najbliższego otoczenia. Osoba taka zachowuje się inaczej niż dotychczas, odczuwa napięcie emocjonalne i bezradność. Ma także wrażenie utraty kontroli nad swoim życiem. Długotrwałe trwanie w takim stanie może być źródłem poważniejszych zaburzeń i prowadzić do uzależnień czy depresji. Człowiek wcześniej oddany pracy, nagle gaśnie. Pracodawca często pozostaje bezradny na zmianę zachowania pracownika. Kluczem jest więc umiejętna pomoc, która nie tylko wskaże kierunek, ale także pomoże osobie dotkniętej kryzysem odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę. Dlatego w agencji doradztwa personalnego TEST oferujemy wsparcie psychologiczne dla pracowników, by pomagać pracownikom, a przez to także pracodawcom i całym zespołom. Wierzymy, że równowaga psychologiczna pracowników to podstawa każdego sprawnie działającego przedsiębiorstwa.

Równowaga psychologiczna ma zatem ogromny wpływ na to, jak pracujemy. Negatywne skutki problemów pracownika odczuwa cała firma. Przede wszystkim w następstwie kryzysu spada wydajność zatrudnionej osoby, co oddziałuje na jej współpracowników, którzy niejednokrotnie muszą przejąć część niewykonanych lub źle wykonanych zadań. Może również dochodzić do konfliktów, gdyż zły stan psychiczny zaburza zdrowe relacje i poprawną komunikację z innymi. Wtedy też spada morale w całej firmie, co skutkuje z reguły wzrostem absencji pracowników, lub może nawet doprowadzić do zwiększonej fluktuacji kadr. Wszystko to oczywiście stanowi ogromne koszty dla przedsiębiorstwa.

Pomoc psychologiczna

W przypadku kryzysu psychologicznego pracownika, pomoc, którą otrzyma od bliskich może nie wystarczyć, by uporał się z problemami i funkcjonował normalnie w pracy. Odpowiednie wsparcie ze strony firmy jest równie ważne. Co zatem powinien zrobić pracodawca?  Z pewnością warto zacząć od umiejętnie przeprowadzonej rozmowy, w której okażemy pracownikowi zainteresowanie i zrozumienie oraz zapytamy, czy potrzebuje pomocy. Być może propozycja urlopu będzie dobrym rozwiązaniem na start? Nie można przy tym pozwolić, rzecz jasna, na zaniedbanie obowiązków. Chodzi raczej o wspólne z pracownikiem ustalenie planu działania. Może się jednak okazać, że kryzys psychologiczny jest zbyt duży, by sam urlop wystarczył pracownikowi na uporanie się z nim. Wtedy warto zaoferować mu profesjonalne konsultacje psychologiczne. W wielu firmach stały się już one standardowym benefitem obok prywatnej opieki medycznej. 

Pracownik po konsultacjach może następnie zostać skierowany na coaching kryzysowy. Ta metoda pozwala przywrócić zatrudnionemu dostęp do jego zasobów, a także zapewnić wsparcie w powrocie do stanu równowagi. Kryzys dla wielu ludzi jest momentem przełomowym w życiu, który wymusza dokonanie pewnym zmian w myśleniu lub funkcjonowaniu. Coaching kryzysowy nie jest jedynie pomocą, ale także szansą na pokryzysowy rozwój pracownika.

Z punktu widzenia pracodawcy, zaoferowanie pomocy psychologicznej pracownikom, przynosi firmie wiele korzyści. Koszty specjalistycznego wsparcia są bowiem dużo niższe niż wszystkie opisane wcześniej straty spowodowane złym funkcjonowaniem pracownika dotkniętego kryzysem. Wartością dodaną będzie też pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o swoje kadry.  

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *