Męska finansowa duma

Z przyczyn wynikających z uwarunkowań ewolucyjnych oraz podłoża kulturowego, to mężczyźni uważani byli od zawsze za materialną opokę rodziny. To oni odpowiedzialni byli za zapewnienie bytu rodzinie, co w dzisiejszych czasach równoznaczne jest z zarabianiem odpowiedniej sumy pieniędzy. Co jednak, jeśli to kobieta zarabia więcej?

Równouprawnienie

Jest to termin, który coraz częściej przewija się w dyskusji publicznej. Rządy, organizacje pozarządowe i prywatne firmy starają się wyrównać szanse na sukces pomiędzy płciami. Wiąże się to również z wysokością wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Oczywistym skutkiem wyrównania płac pomiędzy płciami jest sytuacja, gdy w związku to kobieta zarabia więcej niż mężczyzna, ponieważ pracuje w lepiej płatnym zawodzie. Jak to wpływa na relacje międzyludzkie?

Problem z męskością

Sytuacja ta może negatywnie odbijać się na niektórych (zwłaszcza tych wychowanych w tradycyjny sposób) mężczyznach. Ponieważ czują na sobie presję bycia żywicielem rodziny, to kobieta zarabiająca więcej od nich źle wpływa na ich samoocenę. Spowodowane jest to życiowym skupieniem się mężczyzn na pracy. W kontraście do tego, kobiety opierają zazwyczaj swoją samoocenę na wielu innych płaszczyznach życia takich jak rodzina, pasje i życie towarzyskie. W takiej sytuacji niestety kobiety często wolą dostosować się do męskiej strony i zapobiec niezdrowej frustracji partnera.

Kłamstwo w liczbach

Dostosowanie to nie dotyczy tylko rozmów towarzyskich w gronie rodziny, czy przyjaciół. Mowa tutaj nawet o ankietach prowadzonych w ramach badań statystycznych. Na przykładzie populacji amerykańskiej wykazano, że istnieje bardzo duże odchylenie badań dobrowolnych od zeznań podatkowych związanych z odpowiedzialnością prawną. Ludzie jeśli mogą to podają nieprawdziwe dane zwiększające różnicę płacową pomiędzy płciami. Co ciekawe, nie ma tutaj znaczenia płeć pytanego. Męskie pensje są zawyżone średnio o 2.9%, a wynagrodzenia kobiet zaniżone są o 1.5%. Zjawisko to istotnie utrudnia badanie równości płci, co oczywiście jest bardzo istotną sprawą w każdym rozwiniętym kraju. Ciekawe, że tendencja ta utrzymuje się w różnych kulturach, bo zarówno jest tak w bardzo zróżnicowanym kulturowo amerykańskim społeczeństwie, jak i w monokulturowej Polsce.

Pieniądze to zawsze trudny temat. Nikt nie lubi o nich mówić niezależnie od swojego statusu społeczno-ekonomicznego. Ale finansowe relacje damsko-męskie są, jak się okazuje, wyjątkowo trudne. Jednak wraz z rozszerzającą się edukacją finansową i postępującym równouprawnieniem, zjawisko to zaczyna powoli znikać.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *