Badanie Insights – kiedy się przydaje?

Badanie Insights to doskonałe narzędzie do badania osobowości, które sprawdza się w różnych obszarach biznesu. Znajduje zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży. Można z niego korzystać zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i do całego zespołu pracowników – zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy. Na czym polega i kiedy szczególnie się przydaje?

badanie Insights

Siła zespołu – w jaki sposób można ją zbudować?

Nie istnieje zespół, którego wszyscy członkowie mieliby takie same charaktery i wykazywali identyczne zachowania. Zawsze jest to zbiór zróżnicowanych osobowości z indywidualnym bagażem doświadczeń i kompetencji. Z jednej strony stanowi to siłę grupy, z drugiej zbyt duże różnice mogą być przyczyną problemów komunikacyjnych. Dlatego warto przeprowadzić badanie Insights, które pomoże nie tylko rozwiązać ewentualne nieporozumienia, ale przede wszystkim wpłynąć na rozwój całego zespołu. Dzięki zastosowaniu modelu Insights Discovery uzyskujemy bowiem opis indywidualnego stylu funkcjonowania danej osoby. To z kolei umożliwia poznanie i zrozumienie zachowań wszystkich członków zespołu oraz wskazanie zmian, które zmaksymalizują korzyści płynące z ich współpracy. Uczestnicy badania są w stanie określić swoje mocne strony, co pozwala na lepsze dopasowanie obowiązków, czy wyznaczenie nowych kierunków rozwoju. 

Jak przebiega badanie?

Wystarczy wypełnić specjalny kwestionariusz, na podstawie którego pracownik zostaje dopasowany do jednej z czterech energii kolorystycznych: chłodny niebieski, ognisty czerwony, słoneczny żółty, lub kojący zielony. Następnie w oparciu o to wyróżnia się osiem rodzajów osobowości z określonymi dla każdej z nich kompetencjami psychologicznymi. Otrzymujemy wyniki w postaci diagramu kołowego, które można bardzo łatwo przeanalizować. Dzięki temu każda osoba jest w stanie zrozumieć potrzeby swoich współpracowników i zacząć budować z nimi świadome relacje. W oczywisty sposób takie działania scalają zespół i zwiększają jego efektywność. 

Badanie pomaga również managerom lepiej zarządzać ludźmi. Świadomość tego, jak dana osoba funkcjonuje w firmie ułatwia bowiem dopasowanie środków motywacyjnych odpowiednio dopasowanych do indywidualnych cech charakteru.

Kiedy przydaje się badanie insights?

Model Insights Discovery znajduje zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, może służyć umacnianiu relacji między współpracownikami. Dzięki niemu możliwe jest również zbudowanie silnego zespołu od podstaw. Narzędzie to pozwala także sprawnie rozwiązywać konflikty personalne, które w większości przypadków wynikają z braku wzajemnego zaufania i niezrozumienia motywów działania innych członków zespołu. Świadomość stylu funkcjonowania własnego i osób z najbliższego otoczenia umożliwia zdefiniowanie słabych i mocnych stron oraz wskazuje kierunki pracy nad obszarami wymagającymi poprawy.

Bez wątpienia, badanie Insights świetnie sprawdzi się również jako uzupełnienie rekrutacji pracowników, czy element sesji Assessment Center.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *