Wolontariat pracowniczy w polskich firmach

Wolontariat w firmach staje się coraz bardziej popularny. Z jednej strony pracownicy decydują się na udział w tego typu projektach z pobudek altruistycznych, a z drugiej w ramach szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Pomimo jednak tych oczywistych korzyści wolontariusze wskazują bardzo często zadowolenie z pomagania innym jako decydujący czynnik.

Badania Forbes

Magazyn Forbes przeprowadził w grudniu 2019 roku badania, podczas których po raz trzeci analizowano wolontariat pracowniczy w Polsce. Sens tych badań polega w głównej mierze na potwierdzeniu kilku istotnych mechanizmów funkcjonujących w naszych rodzimych firmach.

Wyniki  badań ukazują mianowicie wolontariat jako skuteczne narzędzie wspierające rozwój pracowników. Organizacje zdają sobie sprawę, że umiejętności miękkich lepiej uczyć się przez doświadczenie i praktykę, a nie bezrefleksyjne przyswajanie teorii. Takie podejście rysuje się wyraźnie nie tylko w świadomości i oczekiwaniach koordynatorów wolontariatu pracowniczego, ale także w statystykach gromadzonych po zakończonych projektach.

Brak wiedzy = brak działania

Aby skutecznie promować i wdrażać wolontariat konieczne jest zrozumienie, czym on tak naprawdę jest. Nie może być mowy o propagowaniu podobnych działań bez podstawowej wiedzy. tymczasem okazuje się, że aż 76% pracowników firm nie prowadzących wolontariatu pracowniczego nie wie, na czym on polega. Ankietowani najczęściej wskazywali pomoc innym (48%) i pracę bez wynagrodzenia!!! (33%). Jak widać poziom wiedzy bywa żenujący. Zwłaszcza, jeśli porównać go z organizacjami, które regularnie przeprowadzają wolontariat – tam aż 94% pracowników wie o co chodzi i potrafi go w miarę precyzyjnie opisać.

Powyższe dane dowodzą, jak wielka rola spoczywa na osobach chcących wprowadzić takie działania do firm – samo wdrożenie procedur nie wystarczy. Wolontariat powinien “toczyć się sam” dzięki odpowiedniemu poziomowi zaangażowania pracowników. W firmach, w których działają koordynatorzy aż 76% pracowników zachęca innych do wolontariatu i wciąga do niego kolejne osoby.

Korzyści

Zdaniem osób odpowiedzialnych za wolontariat pracowniczy: 100% uważa, że podnosi swoje umiejętności komunikacyjne, a 75% łatwiej dzięki niemu rozwiązuje problemy, zarządza projektami i unika konfliktów interpersonalnych. Sami pracownicy również widzą w działaniach tego typu szansę na rozwój i odkrywanie nowych pasji i zainteresowań. Firmy natomiast czerpią korzyści, bo zyskują zmotywowanych i zaangażowanych pracowników oraz mogą realizować swoje swoje cele w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *