Jak zdobyć awans?

Początek roku to, zdaniem ekspertów, najlepszy czas, by zaplanować swój rozwój zawodowy. Zwłaszcza dotyczy to pracowników, którzy marzą o awansie. Aby jednak uzyskać takie wyróżnienie, trzeba wykazać się w oczach pracodawcy. Wbrew pozorom, nie oznacza to wcale pracy ponad siły i poświęcanie życia prywatnego na nadgodziny. Pracoholizm nie jest bowiem wcale dobrą drogą do sukcesu. Jak we wszystkim, także i tutaj lepiej skorzystać z zasady złotego środka. Jaki jest zatem najlepszy sposób, by uzyskać upragniony awans?

Awans

Planowanie jako wstęp do sukcesu

Przede wszystkim warto zacząć od dobrego planu. Zastanówmy się więc, jakie cechy i umiejętności potrzebne będą na stanowisku, na które chcemy awansować. Następnie zróbmy listę tych, które już posiadamy, oraz tych, które powinniśmy nabyć. W większych organizacjach z reguły istnieją dość jasno określone ścieżki kariery, a każda pozycja w firmie ma przypisany zbiór kompetencji. Dzięki temu pracownicy znają wytyczne i mogą rozwijać się w konkretnym kierunku. 

Z weryfikacją naszych umiejętności wiąże się też kwestia odpowiedniego zaprezentowania tych, które już posiadamy. W tym celu warto zgłosić się do dodatkowych zadań, które mogłyby je uwypuklić. Sprawdzi się również samodzielne zgłoszenie swoich pomysłów przełożonemu – zwłaszcza, jeśli staramy się o stanowisko kierownicze.  

Zaangażowanie i motywacja

O awansie decyduje bardzo często zaangażowanie. Nie chodzi o wspomnianą już pracę w nadgodzinach, ale o aktywną postawę, którą pracodawca będzie w stanie zauważyć. Wykazanie się kreatywnością i samodzielnością w rozwiązywaniu problemów nierzadko otwiera drogę do zwiększenia zakresu odpowiedzialności. A to wiąże się z reguły z promocją na wyższe stanowisko. Warto również dowieść, że posiadamy umiejętność hierarchizowania obowiązków. Jest to bowiem kompetencja ważna zarówno w przypadku specjalisty, jak i lidera.

Poza zaangażowaniem, w zdobyciu awansu pomaga także motywacja. Przełożeni muszą się jednak o niej dowiedzieć. Zaangażowanie w pracę nie jest przecież równoznaczne z chęcią zmiany stanowiska. Niektórzy wolą wręcz tego uniknąć, a bardziej zależy im na podniesieniu kwoty wynagrodzenia. Jeśli zatem marzymy o awansie, powinniśmy o tym jasno poinformować dział HR lub przełożonego. Oczywiście motywacją i zaangażowaniem dobry pracownik wykazuje się zawsze, nawet w momentach trudnych dla firmy, kiedy nie może liczyć na podwyżkę, czy awans. Taka postawa z pewnością zostanie doceniona w czasach koniunktury. 

Podnoś swoje kwalifikacje

Jako że odpowiednio wysokie kwalifikacje są konieczne w przypadku awansu, powinniśmy nieustannie się dokształcać. Zdobywanie nowych umiejętności, podejmowanie ambitnych zadań, również tych wykraczających poza zakres codziennych obowiązków – to najlepszy sposób, by pokazać pracodawcy swój potencjał. Do kompetencji, które zawsze warto doskonalić bez wątpienia należy znajomość języków obcych. Przydaje się ona nie tylko w międzynarodowych korporacjach (tam jest wręcz niezbędna), ale również w średnich i małych przedsiębiorstwach. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy przyjdzie pora na godne reprezentowanie firmy za granicą.   

Postaw na kompetencje miękkie 

Nie chodzi jednak o podnoszenie tylko twardych umiejętności. Obecnie większość stanowisk wymaga również wysokich kompetencji miękkich. Komunikatywność, empatia, dobra organizacja, czy umiejętność pracy zespołowej, często są ważniejsze dla funkcjonowania firmy niż specjalistyczna wiedza. Zwłaszcza tam, gdzie liczy się współpraca, a także na stanowiskach kierowniczych. 

Wsparcie od firmy

Pamiętajmy, że dla każdej firmy ludzie i ich umiejętności to najcenniejszy zasób. Dlatego też większość pracodawców chętnie inwestuje w rozwój pracowników. Korzyści są bowiem obustronne. Metod podnoszenia kompetencji  jest wiele. Wśród nich największym powodzeniem cieszą się szkolenia zewnętrzne, coaching, czy mentoring. Wybór odpowiedniego narzędzia wiąże się z poznaniem indywidualnych potrzeb pracowników, a także z możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *