Więcej nowoczesnych technologii w HR

Rewolucja technologiczna nabiera tempa. Mimo to wiele organizacji nadal działa według zasad, które dobrze sprawdzały się na początku XX wieku. Czasy się jednak zmieniły, a przedsiębiorstwa, by za nimi nadążyć, powinny czym prędzej przystąpić do zmian struktur organizacyjnych, systemów zarządzania talentami czy strategii kadrowych. Takie wnioski płyną z przygotowanego przez Deloitte raportu „Global Human Capital Trends 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji”.

Najnowsze dane pozyskane przez Deloitte pochodzą z badania, które przeprowadzono w tym roku. Objęło ono ponad 10 tys. szefów przedsiębiorstw i działów HR ze 140 krajów. Niemal połowa (49%) respondentów była związana z małymi firmami (do tysiąca pracowników). Kolejne 29% pochodziło z firm średnich (między 1 a 10 tys. pracowników), a pozostałe 22% to menadżerowie z firm dużych.

Cieszy fakt, że z przeprowadzonych przez Deloitte badań wynika, że coraz większa liczba organizacji zdaje sobie z tego sprawę i, albo już wdraża konieczne zmiany, albo planuje zrobić to w najbliższej przyszłości. Jest to o tyle ważne, że prowadzi do wzrostu wydajności, co z kolei przekłada się na konkurencyjność. Niepokoi natomiast to, że zgodnie z raportem jedynie 11% pracowników działów HR wie, jakie zmiany wprowadzić, by stworzyć organizację przyszłości.

Wydaje się, że sporych zmian możemy w najbliższym czasie spodziewać się w obszarze kariery i kształcenia oraz rekrutacji specjalistów. Za priorytety uznało je odpowiednio 83% i 83% respondentów. Niestety z deklaracjami nie zawsze idzie w parze wiedza i praktyka. Jedynie 22% badanych pracowników działów kadr uznało, że ich organizacja dobrze radzi sobie z prowadzeniem karier swoich pracowników.

We wprowadzaniu koniecznych zmian pomocne są też nowoczesne technologie. Jak wynika z danych opublikowanych w raporcie, 56% wprowadza zmiany, które umożliwiają korzystanie z narzędzi cyfrowych i technologii mobilnych. Aż 33% deklaruje też, że już w tej chwili korzystają z przeznaczonego dla HR oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *