Rynek pracy w ruinie, według BCC

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu 2016 roku o 2,7 procent w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej. W tym samym okresie zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 3,1 procent. Według ekspertów z Bussiness Centre Club nie ma się z czego cieszyć. Dlaczego?

W opinii BCC już teraz rysują się w polskiej gospodarce wyraźne tendencje do zatrzymania dotychczasowego wzrostu. Podwyżki płac wyhamowują, a zespoły pracownicze stabilizują się. Według przedstawicieli BCC w ostatnich latach gospodarka naszego kraju oparta była na niezdrowych podstawach. Wzrost płac wynikał nie ze wzrostu produktywności, ale z niedoboru pracowników. Zdaniem ekspertów BCC już wkrótce spodziewać należy się zahamowania wzrostu gospodarczego i odwrócenia trendów, które dotychczas wpływały na rynek pracy.

Bardzo negatywnie specjaliści z BCC ocenili kondycję polskiego rynku pracy. Za ogromny minus uznano m.in. odpływ wykwalifikowanych pracowników, których trudno jest zastąpić tymi, którzy dostępni są na rynku pracy.

Według ekspertów BCC na te negatywne zjawiska dodatkowo cieniem kładą się decyzje gospodarcze podejmowane przez rząd Beaty Szydło. Skrytykowano m.in. wprowadzenie przepisu, wymagającego od pracodawcy monitorowania płacy minimalnej, co doprowadzić ma do ograniczenia efektywności pracy. Specjaliści z BCC ujemnie ocenili też flagowy projekt socjalny obecnego rządu – Program Rodzina 500 Plus. Szacują oni, że dokonana za jego pośrednictwem redystrybucja doprowadzi do odpływu z rynku pracy kolejnych 100 tys. osób. Tegoroczne dane nie potwierdzają tego czarnego scenariusza, ale pamiętać trzeba, że rok 2017 będzie pierwszym pełnym rokiem wypłacania zasiłków. Może więc okazać się przełomowy.

Według BCC negatywnie na polskiej gospodarce odbije się też podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do połowy wynagrodzenia minimalnego. Szczególnie jeśli zestawi się to ze zmianą przepisów, która utrudni zdobywanie w Polsce pracy przez naszych wschodnich sąsiadów.

Rok 2017 na pewno będzie jednym z najważniejszych lat jeśli chodzi o przyszłość polskiej gospodarki i rynku pracy. W jego trakcie poznamy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Zobaczymy też, czy rację mają eksperci BCC.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *