Rozwój firm hamuje zła wewnętrzna organizacja

wewnętrzne barieryNieprzygotowani do pracy managerowie, brak komunikacji, zła organizacja czasu i marnowanie go na puste czynności bardziej hamują rozwój przedsiębiorstwa niż zewnętrzne czynniki. Firmy jednak częściej koncentrują się na zdobywaniu klientów i podbijaniu nowych rynków niż na własnych strukturach.

Zwiększenie efektywności pracy może w równym stopniu przyczynić się do wzrostu przychodów w firmie, co zewnętrzne inwestycje. W badaniu „Bariery wzrostu” przeprowadzonego przez PARP wymieniono najczęstsze hamulce rozwoju przedsiębiorstw. W nieco więcej niż co piątej firmie zauważono, że rosną tylko przychody, a nie zyski.

Najwięcej barier dotyczyło sposobu zarządzania kadrami, który ewidentnie kuleje w firmach. Więcej niż co czwarte przedsiębiorstwo boryka się z nieprzygotowaną i niekompetentną kadrą menedżerską. Brak dobrych managerów zadeklarowało 26,9 proc. właścicieli firm. Niepoprawne zarządzanie odbija się również w poglądzie pracowników, który można streścić w słowach: „jeśli chcesz, żeby praca była wykonana dobrze, zrób ją sam” – 26, 8 proc. wskazań.

Dużym problemem jest również zarządzanie czasem pracy. 16 proc. badanych firm uznało, że pracownicy nie mają wystarczająco dużo czasu, by terminowo wykonywać swoje zadania. Podobny wynik odnotowano w przypadku stwierdzenia, iż zatrudnieni spędzają za dużo czasu „gasząc pożary”, czyli rozwiązując sytuacje, których można uniknąć. W co dziesiątej firmie pracownicy uczestniczą w spotkaniach, choć uznają je za marnotrawienie ich czasu.

Problemy polegają także na złej komunikacji i ocenie sytuacji przedsiębiorstwa. 15,4 proc. respondentów uznało, że za niewykonane plany i niezdobyte cele odpowiada brak monitorowania realizacji strategii firmy. W ponad 9 proc. przedsiębiorstw pracownikom brakuje wiedzy dokąd zmierza ich firma, a w 7 proc. współpracownicy nie mają pojęcia czym nawzajem się zajmują. Na niedostatek pracy zespołowej wskazało 26,8 proc. przedstawicieli firm.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *