Rozporządzenie RODO ogranicza pracodawców

Wraz z wejściem 25 maja tego roku nowych przepisów unijnych RODO wiele się zmieni, również, jeśli chodzi o rekrutację pracowników. Pracodawca nie będzie mógł już m.in. przeglądać profili kandydatów. Nielegalna będzie również próba wyciągnięcia informacji o nich od osób trzecich oraz jakiekolwiek śledzenie życiorysu przyszłych pracowników.

Rozporządzenie RODO dotyczy przetwarzania danych osobowych, a w życie wejdzie już 25 maja b.r. Rekrutujący pracodawcy nie będą mogli już wertować profili kandydatów na portalach społecznościowych, ponieważ może to pokazać ich światopogląd, czy też przekonania. Zabronione jest również wypytywanie o prywatne życie kandydata osób trzecich takich jak nauczyciele, rodzina, znajomi itp. W związku z tym pojawia się też problem z weryfikacją referencji. Nie można bowiem będzie skontaktować się w tym celu z byłym pracodawcom kandydata. Potwierdzenie wiarygodności dokumentów przedstawionych przez pracownika stanie się niemożliwe. RODO w znacznym stopniu może zatem utrudnić proces rekrutacyjny, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że aż 90% rekruterów sprawdza profile kandydatów. Dodatkowo pracodawca nie będzie mógł już zachować poufności w ogłoszeniu o pracę. Brak nazwy firmy w ofercie (praktyka obecnie wcale nierzadka) może być bowiem traktowany jako niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec kandydata. Niedopuszczalny będzie również brak informacji zwrotnej dotyczącej wyników rekrutacji.

Wydaje się, że nowe przepisy, powodując utrudnienia dla pracodawców, wychodzą naprzeciw kandydatom do pracy. Będą oni mogli zachować większą anonimowość niż dotychczas, a dodatkowo będą lepiej informowani o wszystkim w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, co z pewnością wpłynie pozytwynie na candidate experience.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *