Co Polacy myślą o rynku pracy?

zadowolony pracownik

17 proc. Polaków dobrze ocenia rynek pracy

Co drugi Polak źle ocenia sytuację na rynku pracy. Tak dobrego wyniku nie było od lat. Przybyło optymistów, którzy sądzą, że będzie jeszcze lepiej, ale przeważają osoby prognozujące stagnację. Zdecydowanie mniej osób boi się utraty zatrudnienia niż w poprzednich latach.

To, co o rynku pracy myślą sami zainteresowani, odpowiada mniej więcej poprawie sytuacji, którą mierzy się ogólnorynkowymi wskaźnikami. Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło wyniki ankiety, w której o sytuację na rynku pacy zapytano Polaków w wieku produkcyjnym. Obecnie sytuację na rynku pracy jako dobrą ocenia 17 proc. respondentów. W marcu 2014 roku ten odsetek wyniósł zaledwie 4 proc.

49 proc. Polaków uważa sytuację na rynku pracy za złą

Według danych GUS stopa bezrobocia w ciągu dwóch lat spadła o ponad 3 p.proc. Z 13,5 proc. w 2014 r. do 10,3 proc. w styczniu br. Skutkuje to tym, że niemal jedna czwarta mniej osób skarży się na kiepskie warunki na rynku pracy. Zgodnie z danymi CBOS dwa lata temu odsetek Polaków uważających sytuację na rynku pracy jako złą wyniósł 76 proc. Teraz tego samego zdania jest zaledwie 49 proc. respondentów. Obecnie mniej aktywnych zawodowo Polaków obawia się utraty pacy. W 2014 r. 38 proc. badanych było niepewnych swojej posady, dziś ten odsetek spadł do 30 proc.

Badanie CBOS bardzo dobrze odzwierciedla sytuację, komu jest łatwiej, a które grupy społeczne wciąż mają większe problemy z pracą. Najgorzej polski rynek pracy oceniły kobiety. W tej grupie aż 55 proc. uważa sytuację za złą. Podobnego zdania są osoby starsze, mieszkańcy wsi i z małych miast (po oko. 53 proc.). Negatywne opinie przeważają wśród robotników niewykwalifikowanych (58 proc. odpowiedzi) oraz wśród emerytów i rencistów (59 proc.). Źle sytuację na rynku pracy oceniają oczywiście bezrobotni – 72 proc. negatywnych odpowiedzi.

Pozostałe grupy zawodowe, czyli mężczyźni, osoby wykwalifikowane i zajmujące stanowiska kierownicze i specjalistyczne pozytywnie oceniają rynek pracy. Najlepsze oceny wystawiają przedsiębiorcy i osoby pracujące na własny rachunek. 43 proc. z nich twierdzi, że sytuacja na rynku pracy jest dobra.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *