Outsourcing po polsku

Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań podmiotom zewnętrznym jest powszechnym zjawiskiem. Duże korporacje zakładają nowe filie na całym świecie właśnie w tym celu. A Polska na przestrzeni ostatnich lat stała się jednym z liderów w kwestii świadczenia usług outsourcingowych.

Niskie koszty, wysoka jakość

Usługi outsourcingowe pojawiły się w Polsce wraz z przemianą ustrojową i od tego czasu bardzo dojrzały. Polska, leżąc w Europie Wschodniej charakteryzuje się kulturą bardzo zbliżoną do świata zachodniego, co znacznie ułatwia kontakt z klientami. Położenie geograficzne pozwala też na relatywnie łatwe spotkania w razie potrzeby. W Polsce jest znacznie wyższy współczynnik osób z wyższym wykształceniem, w szczególności technicznym, niż na przykład we Francji. Polacy wypadają też bardzo dobrze, jeśli chodzi o znajomość języków obcych. Język angielski stał się już w naszym kraju kompetencją podstawową. Jednak najważniejsze jest to, że jakość usług z sektora SSC/BPO/IT stoi w Polsce na wysokim poziomie przy relatywnie niskich cenach, porównywalnych na przykład z Indiami.

Outsourcingowe miasta

Oczywiście skoro istnieje potrzeba outsourcingu, to znaczy, że pracy do wykonania jest dużo. Dlatego zakładane centra wymagają także sporego zaplecza. Chodzi tutaj zarówno o powierzchnie biurowe, komunikację, jak i wykwalifikowaną kadrę. Dlatego większość z tych centrów zakładanych jest w największych miastach Polski, które są jednocześnie największymi ośrodkami akademickimi. W związku z tym niekwestionowanym liderem jest Warszawa, w której najpopularniejszymi usługami są te z sektora BPO. Dalej mamy Kraków, gdzie prym wiodą usługi SSC. W tyle nie pozostają też Wrocław, Aglomeracja Katowicka, Poznań i Trójmiasto, które z kolei skupiają się na usługach ITO oraz R&D.

Outsourcing na prowincji

Jednak usługi z sektora SSC/BPO/ITO są obecne nie tylko w największych miastach. Coraz więcej uwagi poświęca się miastom mniejszym, które również mają swoje zaplecze akademickie oraz inne atuty. Przykładów jest wiele. Łódź oferuje, poza uczelniami i istniejącymi już tradycjami przemysłowymi, świetną lokalizację w centrum Polski wraz z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą w postaci dróg i autostrad. Dzięki temu swoje centra lokuje tam wiele firm zajmujących się logistyką i transportem. Rzeszów z kolei może pochwalić się zapleczem związanym z takimi branżami jak przemysł lotniczy, farmaceutyczny i chemiczny. Został nawet odznaczony nagrodą “Najlepsze Miasto dla Biznesu” przez Zgromadzenie Biznesu. Do tego są jeszcze inne średnie miasta jak Opole, Szczecin czy Lublin. Nic dziwnego zatem, że usługi outsourcingowe rozprzestrzeniają się stopniowo w całej Polsce.

Branża SSC/BPO/IT to w naszym kraju bardzo duży rynek, który wciąż notuje ogromny rozwój. Średnio co roku powiększa się o około 25 do 30 tysięcy miejsc pracy. Szacuje się, że do 2020 sektor ten będzie liczył aż 250 tysięcy pracowników. Z pewnością powinno to cieszyć, bo każde takie centrum, to ogromne inwestycje pojawiające się w Polsce i wysokiej jakości nowe miejsca pracy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *