Outplacement – pomoc w kryzysowej sytuacji

Każdej firmie zdarza się przechodzić gorszy czas. Kiedy płynność finansowa staje pod znakiem zapytania, na pomoc może przyjść broń ostateczna: masowe zwolnienia. I choć nie jest to wyjście, po które sięga się chętnie, nawet z takiej sytuacji pracodawca może wyjść z twarzą. Wszystko dzięki metodzie outplacementu.

Zalety dla każdej ze stron

Outplacement to program pomocy pracownikom, których dotknęły masowe zwolnienia. Czasami, w wyjątkowych sytuacjach metoda ta może być jednak stosowana w odpowiedzi na potrzeby tylko jednego pracownika. Wszystko zależy od tego, jak zdecyduje pracodawca. Generalnie w outplacemencie chodzi o to, że podwładni zwalniani są z inicjatywy przedsiębiorcy, np. wtedy, gdy firma przechodzi kryzys (a są na tyle dobrymi pracownikami, że w innej sytuacji z pewnością nie zostaliby zwolnieni). By “zachować twarz”, pracodawca powinien objąć ich programem pomocy w celu znalezienia nowego miejsca zatrudnienia. Żeby nie było tak łatwo, nowa praca nie może być gorsza niż dotychczasowa – przykładowo odprawiony menedżer nie może zostać zdegradowany do stanowiska specjalisty. Zadaniem pracodawcy jest więc zorganizowanie takiej formy pomocy, by na koniec każda strona była zadowolona.

Nie tylko szkolenia

Na czym w praktyce polega udział w programie outplacementowym? Zazwyczaj pomoc ogranicza się do tego, że pracownicy – zarówno ci już zwolnieni, jak i mający zostać wkrótce odprawieni – uczęszczają na szkolenia ze skutecznego pisania CV czy szeroko pojętego radzenia sobie na dzisiejszym rynku pracy. To bardzo ważne, bo wielu z nich mogło nie mieć do czynienia z rozmową kwalifikacyjną już od dawna. Eksperci podkreślają jednak, że taki program sam w sobie z pewnością nie wystarczy – prawdziwa pomoc polega bowiem na tym, żeby faktycznie doprowadzić do zatrudnienia każdego zwolnionego pracownika. Korzyści z outplacementu czerpie także pracodawca. Pozornie, taki program jest dla niego bowiem kosztem, ale w dalszej perspektywie może on ocalić pozytywny wizerunek firmy. Outplacement pomaga także ocalić dobre imię pracodawcy w oczach osób, które ostały się na swoich stanowiskach. Zwolnienia grupowe wprowadzają bowiem atmosferę niepewności, strachu i braku zaufania do przełożonych.

W odpowiedzi na potrzeby

Indywidualny outplacement często wdrażany jest w przypadku zwolnień pracowników na wysokich stanowiskach, takich jak kierownik działu itd. Osoby te mogą być odprawiane z różnych powodów; ze względu na rangę stanowiska szczególnie ważne jest jednak to, by nie zostawić ich “na pastwę losu”. Ostatecznie, każdy tego typu program – czy to indywidualny, czy grupowy – musi być dokładnie zaplanowany, by odpowiadał na realne potrzeby byłych pracowników i jak najszybciej doprowadził do ich zatrudnienia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *