Nowoczesny system ocen pracowniczych – jaki powinien być?

Pracownicy są najważniejszą siłą przedsiębiorstwa. Dbając o nich, pracodawca sprawia, że ich działania są efektywne, a jakość oferowanych przez firmę towarów lub usług – najlepsza. Jednym z podstawowych narzędzi dbania o dobro podwładnych jest zaś feedback, przekazywany im na podstawie oceny okresowej. Jaka powinien być zaś dobry i skuteczny system ocen pracowniczych?

Częściej niż raz do roku

Jednym z najważniejszych elementów oceny okresowej jest jej częstotliwość. Kiedyś, a w wielu firmach również obecnie, praktykowało się przeprowadzanie oceny rocznej. Teraz jednak coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że to o wiele za rzadko – zwłaszcza, jeśli znaczną częścią zespołu są millenialsi. Młodzi ludzie kierują się w życiu innymi wartościami i lubią funkcjonować w dynamicznym oraz energicznym środowisku, a poza tym bardzo chcą się rozwijać. Młody pracownik, który dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową, oczekuje więc od pracodawcy częstego feedbacku – bo jak inaczej ma dowiedzieć się, czy zmierza w dobrym kierunku? Z tego powodu ostatnimi czasy znacznie wzrasta popularność oceny półrocznej czy nawet kwartalnej. Wydaje się to dobrym pomysłem, który jest o wiele bardziej dopasowany do gwałtownie zmieniających się realiów nowoczesnego świata.

Obiektywnie – bez “prywaty”

Kolejnym ważnym aspektem nowoczesnego systemu ocen pracowniczych jest jego obiektywność. Niestety, to również element, który jest zdecydowanie najtrudniejszy do osiągnięcia. Do najbardziej efektywnych ocen okresowych należy tzw. ocena 360 stopni, czyli taka, w której wszyscy członkowie zespołu oceniają się nawzajem. Niestety, wśród ludzi zawsze panują pewne określone nastroje: sympatie, antypatie, a czasem obojętność – a każdy z nich zaburza ostateczny wynik oceny. Mimo wszystko, ocena 360 stopni nadal pozostaje najbardziej obiektywnym systemem, bo jest najlepsza w porównaniu do feedbacku udzielanego np. wyłącznie przez przełożonego. Zanim firma zdecyduje się więc wziąć udział w takim badaniu 360, pracodawca powinien uczulić podwładnych, by udzielane przez nich odpowiedzi były tak niezależne od uczuć w kierunku drugiej osoby, jak to tylko możliwe.

Obraz całości, a nie szczegółu

Nie można mówić o dobrym i skutecznym badaniu okresowym, jeżeli jest ono pozbawione elementu oceny kompetencji jako całości. Oznacza to, że w kwestionariuszu powinny znaleźć się takie pytania, które pozwolą respondentom ocenić nie tylko czyjeś konkretne umiejętności, ale także cechy charakteru czy ogólne przystosowanie do firmy oraz zespołu – nie wspominając oczywiście o umiejętnościach miękkich. Dopiero bowiem całościowy obraz kompetencji pracownika pozwoli uzyskać naprawdę skuteczny feedback.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *