Miękki HR w cenie. Raport Randstad „HR – zmiana klimatu”.

Rotacja pracowników, poszukiwanie nowych miejsc pracy kosztem utraty stabilności, chęć większych zarobków niż dotychczas – takie tendencja w branży HR wskazuje ostatni raport Randstad „HR – zmiana klimatu”. Co więcej pracodawcy nie są wciąż świadomi, że utrata dobrych pracowników jest realna. Wciąż uważają, że obecna sytuacja na rynku nie sprzyja zmianie pracy i tym samym nie zważają na zagrożenia związane z odpływem talentów ze swojej firmy. Co jednak mogą zrobić, by zapobiec rotacji?

Raport – jako czynniki w największym stopniu wpływające na pozostanie w obecnym miejscu pracy – wskazuje przede wszystkim wynagrodzenie (kieruje się nim aż 61% pracowników), docenianie pomysłów wymyślanych przez pracowników (60%), możliwości awansu na wyższe szczeble w firmie (59%) oraz oferta szkoleniowa podnosząca kwalifikacje pracowników (54%). Kolejną wskazówką szczególnie dla działów HR, które odpowiadają za stan kadry pracowniczej, jest ewoluowanie od typowo kadrowych i administracyjnych zagadnień w stronę „miękkiego HR”: rekrutacji, rozwoju talentów, budowanie relacji między pracownikami i kadrą zarządzającą oraz motywacji pracowników. Dodatkowo działy HR powinny odgrywać częściej strategiczne role w firmie, a co za tym idzie – podejmować ważne decyzje wpływające na kierunek rozwoju firmy. Z raportu wynika również, że eksperci HR biorący udział w badaniu – jeśli dostaliby możliwość decydowania o kluczowych aspektach w firmie – skupiliby się głównie na szkoleniu personelu i rozwoju pracowników.

Raport Randstad pokazuje jeszcze jedną tendencję – mimo faktu, że zarówno rosną wymagania pracowników jak i pracodawców wobec zatrudnionej kadry to zadowolenie z wykonywanej pracy wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. To zawdzięczać można dobrej atmosferze w pracy deklarowanej przez większość badanych managerów HR oraz rosnące codzienne zaangażowanie pracowników w życie firmy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *