Mamo, wróć do pracy!

Ludowa mądrość nauczyła nas, iż jabłko niedaleko pada od jabłoni – dzieci, nawet te które za wszelką cenę próbują temu zaprzeczyć, bardzo często swoich rodziców przypominają. Niekoniecznie tylko przez te cechy, które odziedziczyły zapisane w DNA, ale też te, które obserwowały i których to uczyły się. Czy jednak można odziedziczyć karierę?

Pracująca mamaTak – choć zapewne nie w taki sposób, w jaki dziedziczy się kolor oczu czy predyspozycje do pewnych umiejętności, ani nawet w taki sposób, w jaki odziedziczyć można dobrze prosperującą rodzinną firmę. Jak wskazują badania prowadzone przez ostatnią dekadę, naukowo dowieść można istnienia zależności między przyszłą karierą dziecka, a…pozycją zawodową matki w okresie, kiedy jej dziecko dojrzewało.

Badaniem tego, jak na karierę danej osoby wpływa praca rodziców zajmowała się prof. Kathleen McGinn z prestiżowej Harvard Business School. Intensywna i długoletnia praca i analiza wyników wielu badań wskazują, iż to praca matki w sposób zasadniczy związana jest z przyszłą karierą dziecka. Jak się bowiem okazuje, córki kobiet aktywnych zawodowo zdobywały wyższą pozycję zawodową od tych, których matki nie pracowały. I do tego lepiej zarabiają. Praca matki nie pozostaje bez wpływu na ich synów – jak wskazują badania, synowie pracujących matek w swoim dorosłym życiu chętniej później poświęcają czas na opiekę nad dziećmi czy zajęcia domowe.

To jak wyglądać będzie przyszła kariera dziecka ma także wiele wspólnego z wyposażeniem genetycznym. Choć jednak pewne zdolności i upodobania można uzyskać wraz z pakietem genów swoich rodziców, wydaje się, iż zdecydowanie większą rolę odgrywa uczenie się społeczne, które często oznacza po prostu naśladowanie swoich rodziców. To od nich dziecko uczy się pewnych wzorów zachowań oraz ma wiedzę na temat tego, jakie są konsekwencje danych decyzji. Także tych związanych z pracą.

Kobiety więc mają dość jasną i klarowną odpowiedź na pytanie, czy powinny poświęcić się wychowaniu dzieci i zdecydować na porzucenie pracy. Nie powinny – właśnie one bowiem są dla swoich najlepszymi modelami i to od nich te uczą się zarówno odpowiedzialnego podejścia do kariery jak i domu. To za ich przykładem idą ambitne córki, które czują potrzebę samorealizacji i aktywnie działają na rzecz swojej kariery, jak i mądrzy synowie uczący się, że pracę da się pogodzić z życiem rodzinnym. A to jedna z najważniejszych nauk jaką można przekazać swoim dzieciom.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *