Kary porządkowe – kiedy i jak stosować?

W firmie idealnej pracownicy doskonale wywiązują się ze swoich obowiązków i jedynym narzędziem wpływającym na jakość pracy i utrzymanie standardów jest pozytywna motywacja, benefity oraz nagrody. Oczywiście firma idealna nie istnieje i jest klasyczną utopią. Wcześniej, czy później w życiu każdego pracodawcy (małego i dużego) pojawi się bowiem potrzeba zdyscyplinowania pracownika. Jednym ze skutecznych narzędzi, którym dysponuje pracodawca jest kara porządkowa.

Aby prawidłowo skorzystać z tego “narzędzia motywacyjnego”, należy postępować zgodnie z literą prawa. Pierwszym istotnym wymogiem jest przestrzeganie terminów przewidzianych w ustawie. Pomimo tego należy pamiętać, że ukarany pracownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Zacznijmy od tego, że istnieją dwa rodzaje kar porządkowych – kara upomnienia i nagany. Można je stosować przy “lżejszych” przypadkach niesubordynacji, takich jak: nieprzestrzeganie regulaminu, przepisów bhp, niestosowanie się do procedur związanych z rejestrowaniem obecności i godzin pracy. Z kolei w wypadku cięższych naruszeń zasad, takich jak łamanie przepisów przeciwpożarowych, bhp, stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu lub jego spożywanie w godzinach pracy, przewidziane są też kary pieniężne. Jak się łatwo domyślić kara finansowa jest jednym z najdotkliwszych narzędzi jakimi dysponuje firma, jednak jej skuteczna egzekucja wymaga przestrzegania rygorystycznych zasad. Zgodnie ustawą pracodawca powinien się kierować maksymalną jej wysokością, rodzajem naruszenia obowiązków i stopniem winy. Kara finansowa może wynieść maksymalnie 90% miesięcznej płacy minimalnej po odliczeniu wszystkich składek.

Wszystkie wspomniane kary powinny zostać nałożone w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia sytuacji naruszenia porządku. Przy czym konieczne jest “wysłuchanie” pracownika w formie ustnej lub pisemnej. Pracownik ma możliwość odmówienia wyjaśnień, ale nie chroni go to przed nałożeniem kary.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *