HR – rekrutacja i…

Czy HR-owiec żyje wyłącznie rekrutacją i selekcją pracowników? Jak nietrudno się domyślić – oczywiście, że nie! Czy jesteśmy jednak w stanie precyzyjnie określić, jakie mogą być inne jego obowiązki? Okazuje się, że branża HR jest całkiem “pojemna” i mieści w sobie osoby o różnych kompetencjach i profilach działania.

Kadry, konsulting, rekrutacja

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Pracuj.pl pod tytułem “HR-owca portret własny”, rekrutacją pracowników zajmuje się 95% respondentów, zaś 92% z nich przeprowadza także wcześniejszą selekcję aplikacji. I choć to prawie 100% obowiązków, to są także inne – równie ciekawe i trudne. Wyniki tego samego badania pokazują bowiem, że aż 79% HR-owców zajmuje się sprawami kadrowymi, zaś 77% planowaniem i organizacją szkoleń dla pracowników. W zestawieniu tym nie zawarto jednak obowiązków, które wykonują pracownicy zewnętrznych firm konsultingowych, a które pozwoliłyby znacznie rozwinąć powyższą listę. Przykładowo, HR-owcy pracujący w obszarze konsultingu zajmują się m.in. przeprowadzaniem rozmaitych badań (np. satysfakcji pracowników czy oceny okresowej) u klientów, definiowaniem potencjału pracowników (poprzez sesje Development Centre) czy prowadzenie rozbudowanych rekrutacji z uwzględnieniem psychologicznych predyspozycji kandydatów (Assessment Centre).

“Twarda” i “miękka” strona mocy

Przy okazji, warto wspomnieć o podziale branży HR na typ “miękki” oraz “twardy” – co ma niebagatelne znaczenie, bo dwie osoby na stanowisku o tak samo brzmiącej nazwie (np. specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi) w rzeczywistości mogą wykonywać całkowicie odmienne zadania. Przykładowo, obowiązki HR-owca pracującego w “miękkiej” stronie branży, będą ograniczać się właśnie do sfery konsultingowej czy – w przypadku stacjonarnego specjalisty – definiowania potrzeb szkoleniowych członków zespołu. Zadania “twardego” HR-owca będą zaś polegały głównie na pracy kadrowo-administracyjnej, czyli rozliczaniu wypłat i urlopów, tworzeniu opisów stanowisk, kontaktów z Urzędem Skarbowym itd. Oczywiście rzadko jest tak, że jedna osoba pełni wyłącznie “miękką” albo wyłącznie “twardą” rolę – zwykle aspekty te przenikają się nawzajem, a już na pewno w małych firmach, zatrudniających w roli HR-owca tylko jedną osobę, która staje się tym samym specjalistą “od wszystkiego”.

Kompetencje zbudowane przez doświadczenie

Jakimi kompetencjami powinien wykazać się dobry specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi? Przede wszystkim, musi on łączyć umiejętności psychologiczne z byciem dobrze zorganizowanym i analitycznym myśleniem. Bardzo istotna jest także duża odporność na stres i oczywiście – właściwie na pierwszym miejscu – komunikatywność. Tym, co czyni z kogoś HR-owca idealnego, może być jednak tylko doświadczenie. W pracy z ludźmi nie ma bowiem reguł, a o tym, że ktoś jest dobry, mogą zaświadczyć jedynie jego dotychczasowe sukcesy, poparte długim okresem prób i błędów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *