Gdzie potrzebni są HR-owcy?

specjalista HRWedług analiz przeprowadzonych na podstawie ogłoszeń w portalu Pracuj.pl, w pierwszym kwartale 2015 roku opublikowano aż 4 058 ofert pracy dla HR-owców. W jakich obszarach zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi jest największe?

W jakich branżach HR-owiec znajdzie pracę?

Według danych, w pierwszym kwartale 2015 roku, HR-owcy najbardziej potrzebni byli w bankowości, finansach, ubezpieczeniach, handlu i sprzedaży, przemyśle, telekomunikacji oraz zaawansowanych technologiach. Zapotrzebowanie na specjalistów ds. HR stopniowo wzrasta, począwszy od 2013 roku. Pod koniec roku 2014 liczba ofert pracy skierowana do HR-owców wynosiła 23,9% wszystkich ofert. Pierwszy kwartał obecnego roku przyniósł wzrost o kolejne 13,2%, a w rokrocznym zestawieniu – 14,2%.
Jacy specjaliści ds. HR byli poszukiwani najbardziej? Aż 2 279 ofert pracy opublikowano dla ekspertów z dziedziny rekrutacji i employer brandingu (coroczny wzrost o 10%), natomiast 1 625 ogłoszeń – dla specjalistów z kadr i wynagrodzeń (14,8% wzrost). Rok do roku aż o 8,3% wzrasta też liczba ofert związana z obszarem zarządzania HR.

Duże firmy, duże zapotrzebowanie

Najwięcej specjalistów ds. HR potrzebnych było w województwie mazowieckim (28,4%), małopolskim (13,5%), dolnośląskim (10,9%) oraz wielkopolskim (10,5%). Największy wzrost zapotrzebowania na HR-owców, bo aż 21% zaobserwowano w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających ponad 250 pracowników. W średnich firmach, wskaźnik ten wyniósł 16,2%, w małych (11-50 pracowników) – 8%, natomiast w mikroprzedsiębiorstwach (mniej niż 10 pracowników) zapotrzebowanie na specjalistów ds. HR wzrosło o 10,8%.

Niechęć do zmian

Co powyższe dane oznaczają w praktyce? Można je potraktować jako barometr kondycji branż, w których zachodzi największe zapotrzebowanie na specjalistów HR. Im więcej w danym obszarze zatrudnia się bowiem pracowników, tym więcej ekspertów potrzeba, by nimi zarządzać. Sami pracownicy działów HR są jednak niechętni do zmiany miejsca zatrudnienia. Aż 26% z nich pracuje w tej samej firmie od ponad 5 lat, 31% – od 2 do 5 lat, a 13% – krócej niż rok. Warto także wspomnieć, że aż 44% HR-owców przyznało, iż nie zamieniłoby swojego zawodu na żaden inny.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *