Działy HR zaczynają korzystać z Big Data

oprogramowanie HRRośnie rola zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz Big Data w działach HR. Coraz bardziej popularny staje się tzw. evidence-based HR, czyli zarządzanie strategiczne HR w oparciu o wielkie zbiory danych (Big Data).

Coraz lepiej…

Wyniki globalnego badania przeprowadzonego przez KMPMG w 2014 roku pokazują, że działy HR coraz lepiej radzą sobie z dostarczaniem pogłębionych danych analitycznych, dzięki którym możliwe są prognozy zmian, jakie będą zachodzić w przedsiębiorstwach. W porównaniu do badania z 2012 roku, odsetek osób, które uważają, że działy HR sprawnie analizują wielkie zbiory danych, wzrósł z 15% do 23%. Z kolei 25% badanych (przy 17% w roku 2012) uważa, że działania te mogą zauważalnie wpłynąć na kondycję biznesową firmy.

…ale wciąż niewystarczająco

Niestety, nadal ponad połowa (55%) osób badanych nie ma pewności, czy narzędzia takie jak evidence-based HR przyczynią się do powstania znaczących zmian w działach zarządzania zasobami ludzkimi. Respondenci, którzy mają wątpliwości co do tego typu metod, jako największą przeszkodę w ich wdrażaniu wskazali: kulturę korporacyjną (31%), brak odpowiednich umiejętności i zasobów (30%), a także jakość danych (29%). Znaczna większość (82%) ze sceptycznie nastawionych badanych uważa jednak, że w przyszłości zaawansowane narzędzia analityczne będą się rozwijały w biznesie.

Według zdecydowanej większości respondentów (91% z branży IT i technologicznej, 81% z biotechnologicznej oraz 70% z finansowej i ochrony zdrowia), wykorzystywanie przez działy HR narzędzi analitycznych może mieć pozytywny wpływ na rentowność firmy w ciągu kolejnych trzech lat.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *