Dlaczego pracownicy odchodzą

Rotacja pracowników postrzegana jest jako jedno z najbardziej negatywnych zjawisk na rynku pracy. Warto jednak spojrzeć na nie z innej strony. Nie można przecież patrzeć na każdą zmianę jak na zło wcielone. Zmiany potrzebne są każdej firmie. Dzięki dopływowi świeżej krwi w organizacji pojawiają się nowi ludzie z nowymi pomysłami. Uciążliwe staje się dopiero wówczas, gdy procent rotacji przekracza pewien próg. Czerwona lampka powinna zapalić się, gdy odchodzi około 20 procent pracowników rocznie. Warto jednak zauważyć, że różne organizacje posiadają różny stopień rotacji, dlatego należy tę liczbę traktować jedynie orientacyjnie.

Średnia wartość rotacji w Krakowie wynosiła pół roku temu 17 procent. Teraz jest to już 21 procent. Specjaliści tłumaczą, że skok ten może być efektem napływu do biur fali przedstawicieli pokolenia Y, które jest znacznie bardziej mobilne i otwarte na nowe wyzwania. Inni wskazują, że przyczyna leży raczej w rosnącej liczbie miejsc pracy w sektorze SSC/BPO i IT, które charakteryzują się wyższym procentem rotacji i zawyżają średnią.

Wielu odejściom nie da się zapobiec. Kluczem do ograniczenia ich liczby jest natomiast monitorowanie powodów, które kierują pracownikami. Tymczasem, jak wynika z danych Advisory Group TEST Human Resources w przypadku aż 40 procent pracowników ich przełożeni nie wiedzieli, dlaczego ci zdecydowali się odejść. Uświadomienie sobie tego jest kluczowe, bo dzięki temu można zapobiec takim sytuacjom w przyszłości – komentuje Agnieszka Keiper, starsza konsultantka w Dziale Analiz i Raportów Płacowych AG TEST HR.

Najczęściej występującym powodem rezygnacji z pracy – według deklaracji pracowników – jest brak perspektyw dalszego rozwoju. Taką odpowiedź wskazało 34 procent badanych. 29 procent ankietowanych zadeklarowała, że przyczyną rozwiązania umowy były kwestie osobiste, rodzinne lub zdrowotne. Trzecim najczęściej pojawiającym się czynnikiem jest wysokość wynagrodzenia. Taką właśnie odpowiedź wskazało 27 procent badanych. Gdy przyjrzymy się tym wynikom, zauważymy, że w każdej grupie wiekowej inny powód wysuwa się na prowadzenie. Osoby poniżej 25 roku życia najczęściej rezygnują z pracy ze względów osobistych. Wiąże się to ze studiami, wyjazdami, zmiana-mi miejsca zamieszkania. Dla ludzi między 25 a 35 rokiem życia najważniejsze jest wynagrodzenie; to w tym wieku najczęściej kupuje się mieszkanie, zakłada rodzinę, dlatego ten czynnik jest tak istotny. Natomiast ci po 40 roku życia najczęściej odchodzą z firmy, gdy nie widzą tam szansy na dalszy rozwój – komentuje Agnieszka Keiper.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *