Błędy w ocenie 360 stopni

Nie myli się ten, co nic nie robi… Z drugiej strony ten, co robi dużo, ma więcej szans na pomyłki. Pół biedy, gdy zdaje sobie z tego sprawę, znacznie gorzej jest wtedy, gdy działa dalej, powielając te same błędy. W systemach oceny pracowników od lat prym wiedzie ocena 360 stopni. Pokrótce jest to narzędzie z arsenału specjalistów HR, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, które działy firmy działają najsprawniej, a gdzie konieczne jest wsparcie i kogo należy awansować. 

Oceną pracowników powinni zajmować się profesjonaliści, a najlepiej eksperci z zewnętrznej firmy doradztwa personalnego. Pomimo tego w trakcie oceny mogą pojawić się błędy i nieprawidłowości. Które z nich przytrafiają się najczęściej?

W badaniu 360 podstawą jest kwestionariusz. Niestety często zdarza się, że jest on wykonany schematycznie. Jest to spory błąd, ponieważ istotą badania jest nie tylko ocena wewnętrzna, ale też zewnętrzna. Dlatego stworzenie prawidłowego kwestionariusza wymaga wcześniejszego poznania specyfiki firmy – nie da się tu działać szablonowo.

Mówi się, że dobra komunikacja rozwiązuje 99% problemów. Jeśli zabraknie jej w trakcie prowadzenia badania, a także poza nim, to niewiele osiągniemy. Konieczne jest omówienie całego procesu, wskazanie mocnych i słabych stron. Dzięki temu pracownicy będą uspokojeni i unikniemy problemów personalnych, czy zwiększonej fluktuacji kadr.

Ocena jest też czasami traktowana jako kara albo działanie mające jedynie zaszkodzić pracownikowi. Złe rozumienie tego procesu skutkuje tym, że zamiast poprawy i optymalizacji mamy jedynie karanie i negatywne skutki. Jak łatwo się domyślić efekty mogą być wtedy odwrotne do zamierzonych, a na pozytywny feedback od zespołu nie ma co liczyć.

Ocena 360 to działanie cykliczne. Aby przyniosło właściwe rezultaty, musi wiązać się z planowaniem, definiowaniem celów i konkretnymi działaniami. Firma musi być gotowa na wdrożenie zmian i ponoszenie kosztów z tym związanych. Dzięki temu pracownicy będą mieli świadomość, że stosowanie oceny 360 stopni ma sens, bo zyskują wszyscy. Dokładna analiza wyników pozwala często na uzyskanie kluczowych dla przyszłości firmy informacji – nie można tego bagatelizować.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *