Siedem wskazówek jak zwiększyć zaangażowanie

zaangażowanieZaangażowanie pracowników w działalność organizacji to często trudna do osiągnięcia i zmierzenia wartość. Nie zawsze też oznacza pozytywną cechę pracownika. Wszystko zależy od motywacji, która sprawia, że podwładni angażują się w wykonywane obowiązki. Jak osiągnąć zdrowy poziom zaangażowania?

Zaangażowanie pracownika to cecha z pogranicza psychologii, socjologii i zarządzania. Przejawia się w większej chęci do pracy, starannego wykonywania obowiązków i wnoszenia dodatkowego wkładu w sukces organizacji. Zdarza się jednak, że zaangażowanie pracowników przejawia się z niepożądanych pobudek. Mogą nimi być niezdrowa rywalizacja pomiędzy pracownikami, chęć przypodobania się pracodawcy, uzyskanie dodatkowych korzyści lub objaw pracoholizmu. Jak wzbudzić poprawne zaangażowanie pracowników lub wyeliminować złą motywację?

Wzbudzaj zaufanie i ufaj innym

W pierwszej kolejności należy pokazać, że jest się pracodawcą godnym zaufania, z którym warto pracować, i który dba o podwładnych. Z drugiej strony ważne jest również ufanie zatrudnionym, iż dbają także o interesy firmy. Zaufanie niweluje ciągłą podejrzliwość i wspomaga dobrą atmosferę w biurze.

Określ wspólne cele

Misja i wartości w firmie to nie tylko puste hasła. Niosą one możliwość identyfikacji pracowników z celami strategicznymi organizacji. Jeśli cele firmy pokrywają się z dążeniami poszczególnych pracowników, to o wiele wzbudzić w nich lojalność.

Wzbudzaj poczucie odpowiedzialności

Wzbudzanie odpowiedzialności można zacząć od powierzenie ważnych dla organizacji zadań konkretnym pracownikom lub zwiększenie poziomu decyzyjności i samodzielności. Powinni oni mieć poczucie, że mają realny wpływ na sukces firmy. Ich działania powinny być zauważone, a ich znaczenie stale podkreślane.

Określ ścieżkę kariery

Jasno określone zasady awansu czy zdobywania podwyżki lub innych dodatkowych form wynagrodzenia pozwolą na zintensyfikowanie dążeń grupy pracowników, dla których ciągły rozwój jest najważniejszy. W ten sposób ich zaangażowanie będzie ukierunkowane na właściwe cele.

Stawiaj wyzwania

Bez ciągłego parcia naprzód, pracownicy będą mieli wrażenie, że praca w danej firmie nie przynosi im żadnych korzyści. Wyzwania powinny być jednak możliwe do osiągnięcia i dopasowane do poziomu danego pracownika.

Zbuduj silną i bezpieczną markę

Chodzi przede wszystkim o stworzenie wizerunku firmy, w której dobro pracownika jest równie ważne lub nawet ważniejsze, niż nastawienie na zysk. Pracownicy powinni mieć poczucie stabilności pracy oraz dumy, że są w szeregach tej a nie innej organizacji.

Stwórz przyjazną atmosferę

Codzienne warunki pracy, tak prozaiczne jak wystrój biura czy jego wyposażenie mogą również mieć znaczenie w zwiększanie zaangażowania do codziennego przychodzenia do miejsca pracy. To często bagatelizowany aspekt, ale i on ma znaczenie w tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *