Po drabinie satysfakcji…

Zwynarzędzia HRkle mówi się o szczeblach kariery, a o kimś kto, osiąga coraz wyższe stanowiska, że pnie się po drabinie sukcesu. Teraz będzie także można mówić o drabinie satysfakcji z pracy. Opracowano metodę badania zadowolenia z wykonywanych obowiązków służbowych.

Drabina satysfakcji

Badania opracował ośrodek badawczy Pew Reaeacrh Center. Ankietowani mieli za zadanie umieścić swój poziom zadowolenia z pracy na 10-stopniowej skali. Dolne szczeble takiej drabiny oznaczają brak satysfakcji, natomiast górne duże zadowolenie. W ten sposób każdy z nas może zbadać swoje zadowolenie z pracy. Pytanie jest ogólne, gdyż ma zmierzyć stan aktualnych emocji w stosunku do wykonywanej pracy. Trzeba więc wziąć pod uwagę różne czynniki takie jak: wysokość wynagrodzenia, dopasowanie do stanowiska czy atmosferę w biurze.

Zadowolenie wśród Polaków

Ośrodek badawczy przeprowadza ankiety w różnych krajach. W Polsce poziom zadowolenia z pracy nie zmienił się szczególnie na przestrzeni kilku lat. W tym roku satysfakcję z pracy odczuwa 38% respondentów. Dla porównania w poprzedniej edycji badania w 2007 roku na 7., 8. lub 9. czy 10. stopni umieściło się o jeden procent więcej Polaków. Natomiast w 2002 roku liczba zadowolonych z pracy była znacznie niższa: tak wysoko na drabinie umieściło się zaledwie 28% badanych.

Narzędzie dla HR-owca

Metoda może być wykorzystywana w działaniach z zakresu HR. Managerowie mogą w ten sposób analizować, którzy pracownicy czują się źle w szeregach firmy. Trzeba zwrócić uwagę na osoby znajdujące się na niskich szczeblach. Ich sytuacja osobista może być nieciekawa lub warunki pracy nie spełniają ich oczekiwań. Warto wówczas podjąć odpowiednie kroki. gdyż niezadowolony pracownik nie wypełnia dobrze swoich obowiązków i może być nielojalny wobec firmy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *