Kompetencje kluczem do sukcesu

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi klucz do sukcesu firmy. Jednym z jego filarów jest zaś zarządzanie kompetencjami.

Czym są kompetencje?

Kompetencje definiujemy jako „wiedzę, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używanie i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji”. Czyli krótko mówiąc, są to wszystkie predyspozycje, dzięki którym pracownik może wykonać przypisane do jego stanowiska obowiązki. Kompetencje możemy podzielić na stanowiskowe i korporacyjne. Te pierwsze służą wykonywaniu zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem i pokazują potencjalnemu kandydatowi, jaką wiedzę powinien posiadać i jak powinien się zachowywać – nazywa się to modelem kompetencyjnym danego stanowiska. Natomiast te drugie są związane z pewnym idealnym profilem pracownika stworzonym przez korporację. Mają one służyć zmaksymalizowaniu wyajności pracy wszystkich członków organizacji poprzez lepszą integrację ze strukturą pracowniczą. Nazywa się je ogólną strukturą kompetencyjną. Kiedyś składało się na nią kilkadziesiąt różnych kompetencji. Jednak z czasem specjaliści zauważyli, że szansa na wdrożenie takiego modelu w całej organizacji jest bardzo nikła. Dlatego aktualnie tworzy go od 8 do 12 różnych kompetencji.

Zarządzanie kompetencjami

Ten model zarządzania polega na zdefiniowaniu kompetencji potrzebnych do wykonania zaplanowanych zadań i dobraniu do nich odpowiednich pracowników, a w razie potrzeby wykształceniu tych kompetencji u wybranych osób. Dział zarządzania zasobami ludzkimi odgrywa tutaj kluczową rolę. Oczywiście sposobów na sprawdzenie, czy pracownik posiada owe kompetencje jest wiele. Są to Assessment/Development Centre, ocena okresowa, testy kompetencyjne i wiele innych. Jednak skutkiem zawsze jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pracownik lub kandydat pasuje do założonego modelu kompetencyjnego. Zadaniem działu HR jest także budowanie strategii firmy w zakresie rozwoju kompetencji wszystkich pracowników organizacji.

Zarządzanie kompetencjami ma wiele zalet. Z jednej strony daje większą świadomość potencjału, jaki posiadają obecni pracownicy firmy. Z drugiej strony daje jasne wytyczne pracownikom, jak mogą stawać się lepsi i dzięki temu pchać swoją karierę do przodu. I w końcu pomaga zdefiniować, w jaki sposób rekrutować nowych kompetentnych podwładnych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *