HR Business Partner – lider w branży zasobów ludzkich

Nowoczesne technologie oraz postęp w niemal każdej dziedzinie na nowo definiują nasze życie prywatne i zawodowe. W biznesie zmiany są o tyle istotne, że z jednej strony dochodzi do reorganizacji stanowisk, a z drugiej do automatyzacji wielu procesów. Taka dynamika wymusiła na organizacjach lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi i wyjście z szablonowego postrzegania branży HR jako jedynie usług płacowo-kadrowych. Już w latach 90. minionego wieku powstał model HR Business Partner opracowany przez Dave’a Ulricha. Stanowisko to miało początkowo służyć wsparciu kadry zarządzającej wyższego szczebla. Z jednej strony osoba HR Business Partnera miała łączyć interesy kadry, a z drugiej osób kierujących biznesem. Jak wygląda praca na tym stanowisku obecnie?

HR Business Partner

HR Business Partner – zakres obowiązków

Zadania spoczywające na HRBP mają kluczowe znaczenie dla polityki personalnej przedsiębiorstw. Procesy, którymi się zajmuje to mi.in dbanie o niski wskaźnik fluktuacji kadr, rozwój pracowników i zwiększanie efektywności procesów HR. Możliwe jest to poprzez stały kontakt z managementem i wsparcie wszelkich akcji związanych z HR-em. HR Business Partner musi także podejmować trudne decyzje – np. dotyczące redukcji, zwolnień, ale też rekrutacji i awansów. Do zakresu jego obowiązków należy też szybkie reagowanie na w sytuacjach kryzysowych. Chociażby w niemożliwej do przewidzenia pandemii Covid-19. Odpowiedzialny jest też za planowanie strategii employer brandingowej.

Bardzo ważne w pracy na tym stanowisku jest skupienie się na mierzalnych efektach. Głównym celem ma być poprawa jakości wykonywanej pracy i wydajności wszystkich procesów biznesowych. HRBP musi odznaczać się dużą wiarygodnością i cieszyć się autorytetem zarówno wśród pracowników niższego, jak i wyższego szczebla oraz oczywiście zarządu.

Jak zostać  HR Business Partnerem?

Jak zatem zostać HR Business Partnerem i czy jest to warte zachodu? Z jednej strony stanowisko to jest obarczone dużą odpowiedzialnością, a z drugiej daje sporo satysfakcji i prestiżu. Na pewno wymagane jest wcześniejsze duże doświadczenie w branży HR, a także całościowa wizja procesów biznesowych związanych z efektywnością pracowników. Osoba pełniąca tę funkcję musi być liderem w swoim sektorze i być zorientowana na realizację strategii firmy. Nie może bać się trudnych decyzji i powinna szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Do tego dochodzi też spory stres związany z dbaniem o interesy pracowników i niejako bycie pod ostrzałem z obu stron.

Należy też zaznaczyć, że profil HRBP może się znacząco różnić w zależności od profilu przedsiębiorstwa, jego wielkości i branży. W jednej firmie osoba taka będzie miała stały kontakt z pracownikami, a w drugiej będzie bardziej skupiona na globalnym zarządzaniu procesami i opracowywaniem strategii.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *