Dlaczego przedsiębiorcy nie zarządzają szkoleniami?

zarządzanie szkoleniamiUstalanie strategii szkoleniowej należy do zadań każdego managera. W dużych organizacjach, zatrudniających kilkudziesięciu lub kilkuset pracowników to duże wyzwanie. Na szczęście działom HR pomagają systemy IT, z których większość jest przestarzała, o ile w ogóle istnieje.

Oprogramowania do zarządzania szkoleniami, czyli LMS (Learning Management System) mogą w znaczny sposób ułatwić pracę managerów i oszczędzić czas. Przede wszystkim dlatego, że automatyzują takie czynności jak: przypominanie o szkoleniach, zbieranie i analizowanie wyników testów ewaluacyjnych. Stanowią źródło zanalizowanych danych na temat pracownika: kiedy i na jakie szkolenia został oddelegowany, jakie osiągnął wyniki na koniec warsztatów, ile zdobył certyfikatów, etc. W ten sposób pracownicy kadrowi i managerowie mają do dyspozycji gotowe narzędzia i wiedzę do dalszych działań.

Zarządzanie szkoleniami na świecie

Według danych firmy doradczej Bersin światowy rynek oprogramowań typu LMS wzrósł w ciągu ostatniego roku o ok. 20%. Co oznacza duży skok wartości tego sektora. Przedsiębiorcy przyznali w badaniu, że ich systemy były wdrażane kilka lat temu i wymagają modernizacji. Na unowocześnienie oprogramowania zdecyduje się grubo ponad połowa badanych (61%).

Tymczasem w Polsce

Polscy przedsiębiorcy rzadko korzystają z oprogramowania typu LMS. Systemy IT, wspierające procesy biznesowe nie cieszą się taką popularnością jak na zachodzie, co jednak szybko się zmienia. Dotyczy to głównie kompleksowych systemów ERP, pomagających podejmować kluczowe decyzje biznesowe. To jest jednym z powodów, dlaczego przedsiębiorcy nie korzystają z aplikacji typu LMS. Właściciele firm zwykle uważają, że wdrożenie jednego systemu jest wystarczającym obciążeniem dla budżetu firmy i powinno przynieść korzyści na każdym polu funkcjonowania firmy. Jest to oczywiście mylne założenie.

Wdrożenie systemu typu LMS nie musi być wcale dużym przedsięwzięciem, które tak bardzo starają się uniknąć przedsiębiorcy. Na rynku IT istnieje wiele firm, które udostępniają swoje produkty w chmurze obliczeniowej. Co to oznacza? Takie rozwiązanie eliminuje skomplikowany proces zakupu, wysyłania i wdrażania systemu na firmowe serwery, które będą dodatkowo obciążone. Elastyczny dostęp do usługi w postaci SaaS (Software as a Servie) całkowicie pomija ten etap. Dzięki szybkiemu dostępowi do aplikacji proces wdrażania przebiega znacznie szybciej, poza tym nie nakłada się dużo pracy na dział IT. Systemy w chmurze mają tę zaletę, że są dostępne na każdym urządzeniu, które ma dostęp do sieci. W ten sposób zarządzać szkoleniami można także będąc w dalekiej delegacji.

Dbanie o rozwój pracownika w dużej mierze polega na podnoszeniu jego kompetencji. Warto w tym celu użyć profesjonalnych narzędzi, dzięki którym będziemy w stanie dobrać program szkoleń indywidualnie do każdego spośród kilkuset pracowników różnego szczebla. W ten sposób będziemy organizować tylko te szkolenia, które rzeczywiście są potrzebne i przyniosą korzyści każdej ze stron.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *