Zaklinacze zasobów ludzkich

Dużo mówi się aktualnie o kapitale ludzkim i rozwijaniu talentów. Ilość kompetencji, które przeciętny pracownik musi posiadać, żeby wypełniać obowiązki na jednym stanowisku znacznie wzrosła przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Dlatego odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowe w rozwoju każdej firmy niezależnie od jej wielkości. Do tego zaś potrzebni są ludzie, którzy potrafią odpowiednio polityką personalną pokierować.

HR, a co to?

HR-owcy (ang. human resources – zasoby ludzkie) to osoby, które są odpowiedzialne za rozwój, decyzje i procesy dotyczące pracowników firmy. Zajmują się oni zarówno rekrutacją specjalistów, jak i utrzymaniem odpowiedniej motywacji oraz planowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju personelu. Nierzadko jednak działy HR nie cieszą się zbytnim poważaniem. Wynika to głównie z dwóch przyczyn. Po pierwsze menadżerowie wysokiego szczebla często nie rozumieją, jak ważny jest to dział i sztucznie oddzielają go od środowiska firmy, zamiast starać się zintegrować go jako centralną infrastrukturę, która powinna brać udział w większości decyzji. Osobny problem stanowi poziom kwalifikacji osób pracujących w działach HR.

Arsenał umiejętności

Często dzieje się tak, że osoby pracujące w dziale zarządzania zasobami ludzkimi przygotowują wiele szkoleń i warsztatów lub nawet całych ścieżek rozwoju dla pracowników ze wszystkich innych działów, ale sami pozostają w cieniu. To sprawia, że często brakuje im kluczowych kompetencji z jakże szerokiego wachlarza umiejętności potrzebnych HR-owcowi. Tak osoba powinna np. doskonale „czytać” ludzi, by zarówno w trakcie rekrutacji wiedzieć, czy dany kandydat nadaje się na dane stanowisko, jak i później czy dany pracownik jest zadowolony ze swojej sytuacji w firmie. HR-owiec musi potrafić przekazywać wiedzę, ale najpierw musi ją sam posiadać. HR-owcy dbają także często o odpowiedni przepływ informacji w przedsiębiorstwie, diagnozują problemy oraz konflikty i starają się je rozwiązać. To umiejętności miękkie, które są wręcz niezbędne do sprawnego funkcjonowania działu HR. 

Koszt czy inwestycja

By posiąść te wszystkie kompetencje potrzeba wielu szkoleń, co oczywiście niemało kosztuje. Żeby taki wydatek okazał się inwestycją, musi się zwrócić. Trudno jednak ocenić korzyści płynące z inwestycji w HR. Jak ocenić, czy ktoś rozwiązuje lepiej konflikty niż kiedyś lub czy odpowiednio motywuje ludzi? Jeśli zdajemy sobie jednak sprawę, jak ważni są dla firmy pracownicy, należałoby dużą wagę przykładać do rozwoju działów HR, które powinny być oczkiem w głowie osób zarządzających firmą. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *