W praktyce o ośrodkach oceny i rozwoju pracowników

sesja AC/DCJak kompleksowo poznać kompetencje i umiejętności pracowników bądź kandydatów do pracy? Służą do tego odpowiednie narzędzia takie jak Assessment Centre i Development Centre, których używają profesjonalne firmy konsultingowe na całym świecie.

Pewna firma produkcyjna z Małopolski potrzebowała zatrudnić wybitnego specjalistę na stanowisko wykonawcze. Nowa osoba miała zastąpić sprawdzonego pracownika, który wyjechał za granicę. Dział kadr otrzymał kilkanaście różnych zgłoszeń i po wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych zostało zaledwie czterech kandydatów. Z analizy pracowników personalnych i w ocenie zarządu każdy z nich nadawał się na to stanowisko, ale trzeba było wybrać jednego i to najlepszego z najlepszych, który poradziłby sobie z wykonywaniem skomplikowanych zadań. Jednym z rozwiązań było zatrudnienie całej czwórki na okres próbny, jednak szybko wycofano się z tego pomysłu, który wprowadziłby zamęt organizacyjny oraz naraził firmę na większe koszty.

Inne szybko rozwijające się przedsiębiorstwo z branży IT z tego samego regionu przyjęło w swoje szeregi wielu pracowników. W niedługim czasie firma przyjęła kilka nowych zleceń wymagających odpowiednich kompetencji. Właściciele przedsiębiorstwa postanowili zadbać więc o rozwój zatrudnionych pracowników, wysyłając grupę zaangażowanych w różne projekty informatyków na szkolenia i kursy. W ten sposób pracodawca chciał także stworzyć wizerunek organizacji, która dba o swoich członków. Problem polegał na tym, że managerowie i team leaderzy nie znali za dobrze swoich podwładnych, którzy niedawno zostali zrekrutowani. Nie wiadomo było, kogo w zespole należy doszkolić i z jakich kompetencji. Managerowie sporządzili ankiety, by zbadać i ocenić pracowników, ale ich wnioski nie były zadowalające, ponieważ personel odpowiadał bardzo ogólnikowo. Było to zrozumiałe, gdyż żaden z nowo zatrudnionych nie chciał się narazić z powodu braku jakiejś wiedzy.

Nieoczekiwany zwrot akcji

Obie firmy z małopolski podjęły podobną decyzję. Pierwsze przedsiębiorstwo produkcyjne wynajęło firmę konsultingową, której zleciło przeprowadzenie selekcji kandydatów. Zewnętrzna agencja, po zaznajomieniu się z przypadkiem i rozpoznaniem wymagań pracodawcy, przeprowadziła sesję Assessment Centre. Po jej zakończeniu okazało się, że do pracy na tym konkretnym stanowisku nie nadaje się żaden z wybranych przez firmę kandydatów. Mogli się o tym przekonać członkowie zarządu, którzy zostali asesorami podczas sesji AC. Okazało się bowiem, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie sprawdzono praktycznych umiejętności w konkretnych sytuacjach. W rozmowie kandydaci byli przekonujący, ale gdy trzeba było rozwiązać konkretne przypadki podczas symulacji, to ich kompetencje okazały się niewystarczające. Dlatego też firma zleciła agencji wyszukanie nowego kandydata, który byłby odpowiedni na tym stanowisko specjalistą.

Skuteczne rozwiązanie

Drugie przedsiębiorstwo również skorzystało z usług firmy konsultingowej, ale z innych narzędzi. Doradcy personalni z Advisory Group TEST Human Resources, w celu rozpoznania kompetencji pracowników, zastosowali sesję Development Centre. Dzięki wielostronnej ocenie umiejętności personelu, firma zdobyła cenne informacje o swoich pracownikach, wyłoniła tych, którzy mogli zająć się zleconymi projektami oraz tych, którzy potrzebowali wsparcia w postaci kursów doszkalających. Skorzystali na tym także sami zatrudnieni, gdyż podczas sesji feedbackowych poznali swoje mocne i słabe strony, a także to, czego wymaga od nich pracodawca. W ten sposób znacząco poprawiła się produktywność, a firma mogła rozwijać się dalej.

Ośrodki oceny i rozwoju pracowników to skuteczne narzędzia HR, które pomagają przedsiębiorcom w podejmowaniu zasadniczych decyzji kadrowych i biznesowych. Dzięki pomocy zewnętrznej firmy konsultingowej organizacje mogą liczyć na profesjonalnie przeprowadzone sesje AC/DC.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *