Układ solarny i turkusowe organizacje przyszłością firm?

W tradycyjnym modelu zarządzania firmą mamy do czynienia ze strukturą hierarchiczną, w której każdy pracownik zajmuje określone miejsce. Nadrzędną rolę odgrywa manager, a reszta zespołu jest mu podporządkowana. Z taką właśnie metodą kierowania przedsiębiorstwem spotykamy się w większości przypadków. Niemniej od kilku lat możemy zaobserwować stopniowe zmiany w podejściu do zarządzania, a nowoczesne struktury wydają się wręcz rewolucyjne. Turkusowe organizacje, bo o nich mowa, odchodzą bowiem całkowicie od klasycznych schematów. Czym się charakteryzują i czy niedługo zawojują świat?  

Turkusowe organizacje – samozarządzanie przedsiębiorstwa

Koncepcja nowego typu organizacji, choć daleka od tradycyjnych, jest niezmiernie prosta. Hierarchię zastępuje w nich tzw. układ solarny, przy czym w centrum, zamiast managera, znajduje się klient – odbiorca produktu, usługi. Wokół niego koncentrują się wszystkie działy firmy, niczym planety wokół Słońca.

Turkusowe organizacje przełamują zatem dotychczasowe standardy zarządzania, niwelując dystans między pracodawcą a pracownikiem i zastępując go przyjacielską relacją. Ich funkcjonowanie opiera się na wzajemnym zaufaniu, które przekłada się na zwiększoną determinację pracowników. Bez żadnych form przymusu i nacisku dążą oni do wypracowania jak najlepszych wyników. Z jednej strony każdy ma prawo podejmować kluczowe decyzje, z drugiej ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Mamy więc do czynienia z samozarządzaniem.

Utopijna wizja czy realna przyszłość?

Różnica pomiędzy przedsiębiorstwami zarządzanymi w sposób tradycyjny a turkusowymi przejawia się w ich kulturze organizacyjnej. Choć wiele osób zarzuca tym drugim utopijność, analizy rynku jasno dowodzą, że liczba firm wprowadzających płaską strukturę stale rośnie.

Korzyści wynikające z braku hierarchii są bowiem od razu widoczne. Przede wszystkim objawiają się w postaci bardzo dobrej komunikacji wewnętrznej. Członkowie zespołu czerpią wzajemnie ze swojego doświadczenia, co wpływa na ich stały rozwój, wzrost kreatywności, a także eliminuje ryzyko popełnienia błędów. 

Jak wpłynąć na rozwój firmy w kontekście jej zarządzania?

Firmy, które chciałyby wprowadzić zmiany w swoim sposobie zarządzania mogą tego dokonać w każdym momencie. Warto jednak w tym celu skorzystać z usług doświadczonej agencji doradztwa personalnego i z jej pomocą przeprowadzić wpierw badanie kultury organizacji. To narzędzie umożliwia bowiem integrację wizji i kluczowych celów przedsiębiorstwa z indywidualnymi potrzebami pracowników. Dodatkowo również wskazuje, które z procesów i modeli zarządzania będą miały realny wpływa na funkcjonowanie organizacji. Specjaliści przeprowadzający badanie pomogą ponadto zaplanować wdrożenie zmian, które będą konieczne do zniwelowania rozbieżności między oczekiwaniami kadr a nowymi zasadami narzuconymi przez pracodawcę.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *