Trzy złote zasady przeprowadzania oceny pracownika

dialogPodstawowym źródłem informacji o pracownikach jest ocena okresowa. W wielu przedsiębiorstwach to W wielu przedsiębiorstwach to nie tylko podstawowy, ale i jedyny sposób komunikacji z personelem. Oto trzy podstawowe zasady, dzięki którym informacje zostaną przekazane oraz zdobyte poprawnie.

1. Dialog

Przede wszystkim przeprowadzanie oceny okresowej powinno przypominać rozmowę. Nie może to być wywiad ani referat, lecz dialog. Każda ze stron musi mieć możliwość wypowiedzenia się i wyłożenia swoich racji. Celem tego dialogu jest przekazanie informacji zwrotnej (feedbacku) na temat efektów pracy pracownika. Ocena pracownika ma być podsumowaniem pracy za okres podlegający ewaluacji.

2. Konkret

Prowadzący rozmowę musi formułować swoje wypowiedzi w sposób konkretny. Należy się wystrzegać skrótów myślowych, ogólnych wypowiedzeń oraz takich komunikatów, które wprowadzają niejasności. Może to wprowadzić pracownika w błąd. Wszelkie argumenty na temat sukcesów lub porażek powinny zostać podparte należytymi dowodami. Ocena powinna dotyczyć poziomu osiągnięć z codziennej pracy zatrudnionego. Chodzi o jak najbardziej precyzyjne wypowiadanie się, które będzie miało siłę performatywną i poskutkuje odpowiednią reakcją.

3. Warunki

Ostatni element jest często lekceważony, ale ma również duże znaczenie. Nikt nie lubi być oceniany, wywołuje to emocje i stres dla pracownika, dlatego trzeba zadbać, aby nie czuł się on zagrożony. Podczas oceny nie możemy zastraszać swojego podwładnego. Komunikacja niewerbalna odgrywa tu znaczącą rolę. Takie aspekty jak płynność, akcentowanie, tembr głosu czy modulowanie mają wpływ na zrozumienie treści komunikatu. Podobnie jest z otoczeniem, w którym odbywa się rozmowa oceniająca. Dobrze jest zadbać, aby odbywała się w przyjaznych dla pracownika warunkach. Niech nie czuje się on, że jest wzywany „na dywanik”.

Zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej mogą być zastosowane także podczas wszelkich innych rozmów i komunikacji z personelem. Szczególny jednak nacisk należy w tym wypadku położyć na jasność przekazu oraz nastawienie na dialog. Służy to przede wszystkim lepszemu poznaniu pracownika, co pozwoli podjąć dalsze kroki HR.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *