Mazowieckie jest jednocześnie największym, najgęściej zaludnionym oraz najbogatszym województwem w Polsce. Można zatem przypuszczać, że jego