Z przyczyn wynikających z uwarunkowań ewolucyjnych oraz podłoża kulturowego, to mężczyźni uważani byli od zawsze za