Wskaźnik fluktuacji kadr to ważny element polityki personalnej przedsiębiorstw. Informuje bowiem o liczbie pracowników odchodzących z