Fluktuacja kadr – kiedy jest problemem?

Wskaźnik fluktuacji kadr to ważny element polityki personalnej przedsiębiorstw. Informuje bowiem o liczbie pracowników odchodzących z firmy w danym okresie w porównaniu do poziomu śródrocznego zatrudnienia. Rotacja to proces naturalny i sam w sobie nie stanowi żadnego zagrożenia. Warto jednak stale monitorować ten wskaźnik, odnosząc się przy tym do średniej rynkowej. Dopiero wtedy, kiedy jego poziom w naszej organizacji jest wyższy niż w firmach konkurencyjnych, fluktuacja kadr może stanowić problem.

Straty spowodowane zwiększoną rotacją

Jeśli naszą firmę opuszczają pracownicy posiadający cenione na rynku kompetencje i wiedzę, mogą zostać przejęci przez konkurencję. My natomiast możemy mieć problem z ich zastąpieniem. Rekrutacja pracowników na specjalistyczne stanowiska niesie ze sobą spore koszty i z reguły zajmuje też niemało czasu. Do tego należy doliczyć również środki potrzebne na wdrożenie nowej osoby do pracy. Przy wzroście wskaźnika fluktuacji, trzeba też wziąć pod uwagę straty wizerunkowe. Pracodawca, którego masowo opuszczają kadry, nie będzie pozytywnie odbierany na rynku. 

Istnieją jednakże sytuacje, w których nawet wysoki poziom fluktuacji nie oznacza problemów dla firmy. Na funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie będą miały wpływu odejścia pracowników, których łatwo można zastąpić. Czyli takich, którzy pracują na stanowiskach nie wymagających wysokich, a jednocześnie rzadkich umiejętności. Wtedy koszty i czas związane z pozyskaniem nowego personelu są niskie. 

Badanie manaHR

W kwietniu ukazała się kolejna edycja badania fluktuacji i absencji przeprowadzonego przez specjalistów  z firmy mananHR. Analizie poddano dane pochodzące z 231 przedsiębiorstw. Dzięki temu możemy poznać poziom fluktuacji ogólnej, a dodatkowo dowiedzieć się, kto decydował o odejściu personelu z firm (sam pracownik, czy pracodawca) oraz jakie były powody rozstania.

W badaniu wskazano poziom fluktuacji ogólnej dla całego kraju, ale również z podziałem na konkretne grupy pracowników:

fluktuacja kadr

Jak widać, najwyższy wskaźnik fluktuacji dotyczy pracowników blue collar, a najniższy został zaobserwowany dla managementu. 

Fluktuacja kadr – środki zaradcze

Żeby przeciwdziałać wzrostowi fluktuacji, najpierw musimy poznać przyczyny odejść. Z pewnością pomoże w tym przeprowadzanie exit interview. Zanim jednak pracownicy zaczną odchodzić warto przeprowadzać regularne badania satysfakcji, które wyznaczą kierunek ewentualnych zmian w środowisku pracy. Może okazać się bowiem, że należy poprawić atmosferę lub zwiększyć pracownikom możliwości rozwoju. Zapobiegać odejściom powinno się tak naprawdę już na samym początku, czyli w momencie zatrudniania danej osoby. Dlatego tak istotna jest sama rekrutacja pracowników i właściwe jej przeprowadzenie. Chodzi przede wszystkim o pozyskiwanie osób, które będą możliwie najlepiej dopasowane nie tylko do danego stanowiska, ale także do kultury organizacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *