Wynagrodzenie za wykonane obowiązki służbowe wynika ze stosunku pracy i jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Wypłacania pensji