System wynagrodzeń – taka płaca się opłaca

Systemy wynagrodzeńWynagrodzenie za wykonane obowiązki służbowe wynika ze stosunku pracy i jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Wypłacania pensji nie uniknie żaden pracodawca, jeśli tylko kogoś zatrudnia. Jak wynagradzać, aby motywować? Czy zwiększanie płacy rzeczywiście się opłaca?

Złożona struktura

Aby wynagradzanie pracowników przynosiło efekty i jednocześnie było sprawiedliwe i nie obciążało budżetu firmy, należy stworzyć system wynagrodzeń pracowników. Na strukturę wynagradzania składa się wiele czynników.

Strukturę można podzielić na trzy podstawowe elementy: wynagrodzenie zasadnicze, część zmienna wynagrodzenia oraz wynagrodzenie gwarantowane.

Miesięczna wypłata tak naprawdę składa się z kilku czynników. Pensja podstawowa, wynikająca z umowy to tylko jeden z jej elementów. Wynagrodzenie gwarantowane to wszelkie dodatki, które pracodawca wypłaca w związku z przepisami Kodeksu Pracy (składki ZUS, wynagrodzenie za nadgodziny etc.). Natomiast tzw. zmienne składniki wynagrodzenia to dodatki do płacy, na które największy wpływ ma właśnie pracodawca. To one najlepiej spełniają rolę motywacyjną.

Motywuj wynagrodzeniem

Do części zmiennej wynagrodzenia należą np. premie za dobrze wykonane zadania, nagrody za staż pracy itp., a nawet świadczenia pozamajątkowe, czyli dodatki służbowe (telefon, samochód). Ten składnik wynagrodzenia w równej mierze zależy od pracodawcy, który ustala ich wysokość i od pracownika, który swoją pracą i sukcesami może je zdobyć. Niemniej jednak sposób ich przyznawania i wszelkie zasady powinny być ujęte w systemie wynagrodzeń, tak by zatrudniony dobrze wiedział, co musi zrobić, aby na nie zapracować.

Sprawiedliwy podział obowiązków

Budowa systemu wynagrodzeń nie należy do najprostszych zabiegów HR. Bardzo ważne jest uwzględnienie długoterminowej strategii organizacji oraz jego struktury. W tym celu przeprowadza się wartościowanie stanowisk pracy. Dzięki opisaniu posad i stworzeniu hierarchicznej struktury, system wynagrodzeń będzie odzwierciedlał rzeczywisty wkład pracowników w rozwój firmy.
Wynagrodzenie musi być

  • sprawiedliwe,
  • odzwierciedlać strukturę organizacji,
  • uwzględniać warunki pracy na poszczególnych stanowiskach,
  • pełnić rolę motywującą.

Świeże dane – większa konkurencyjność

System wynagradzania może być też szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku pracy. Aby to zrobić, należy poznać wysokość płacy w podobnych branżach i regionach kraju. Aktualne dane na ten temat dostarczają raporty płacowe. Znając średnie wynagrodzenia na podobnych stanowiskach będzie nam łatwiej stworzyć system wynagrodzeń lub przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną czy negocjacje podwyżki.

System wynagrodzeń to ważny element działań HR. Niestety raz stworzona struktura i określone zasady muszą być modernizowane. Zmieniają się rynek pracy, zarobki w kraju, płaca minimalna, ale też struktura przedsiębiorstwa. W związku z tym system płac powinien być od czasu do czasu restrukturyzowany.

[Źródło: https://raportplacowy.pl]

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *