Straż pożarna to jedyna służba mundurowa, do której nie wprowadzono jeszcze dodatku za wysługę lat. I